Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen Viron-instituutti, Tartto

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Suomen Viron-instituutti, Tartto, Viro

Harjoitteluaika

1.8.-31.12.2018

Työtehtävät

  • Kirjastotyö: kirjojen lainaaminen ja palauttaminen, luettelointi, indeksointi, kirjaston asiakastietojen päivittäminen, suositukset uuden kirjallisuuden hankkimiseen
  • Asiakaspalvelu: asiakkaiden neuvonta ja kirjasuositukset
  • Kirjaston oheisohjelman suunnittelu ja toteutus, mm. lasten työpajat
  • Kielenhuoltotehtävät, vironkielisten tekstien kääntäminen suomeksi, instituutin suomenkielisten kotisivujen päivitys.
  • Muut päivittäiset toimistotehtävät.
  • Harjoittelija osallistuu henkilökunnan viikkokokouksiin, henkilöstöpäiviin sekä mahdollisiin opintomatkoihin.

Valintakriteerit

  • Harjoittelijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa tai opintonsa hiljattain päättänyt.
  • Kirjastoalan kokemus ja viron kielen taito katsotaan eduksi.

Apuraha

1000 euroa/kk.

Instituutti korvaa tulomatkan Tarttoon, paluumatkan Suomeen sekä työtehtävistä aiheutuvat kulut. Lisäksi instituutti osallistuu viron kielen opintojen kuluihin.

Työskentelykieli

Työskentelykielet ovat suomi ja viro, joissain tapauksissa englanti. (hakemuskirje ja CV suomeksi)

Asunto

Instituutti opastaa asunnon hankkimisessa

Lisätietoja

Suomen Viron-instituutti

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Viron verkkoensyklopedia

Tarton kaupunki


Suomen Viron-instituutti ylläpitää myös sivua www.soome100.ee

Facebook: Soome Instituut

Twitter: Finnish Inst Estonia (@FinstEst)

Instagram: finnish_institute_est