Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Finlandsinstitutet, Tukholma, Ruotsi

Ohjelma

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit

Harjoittelupaikka

Finlandsinstitutet, Tukholma, Ruotsi

Harjoitteluaika

12.8.-31.12.2019

Työtehtävät

Ohjelmatoiminta:

 • Osallistumista seminaarien, kirjailijavierailujen, konserttien, teatteriesitysten ja näyttelyiden käytännön järjestelyihin.
 • Esiintyjien matkojen ja majoituksen suunnittelua ja järjestämistä.
 • Mukana hoitamassa taideteosten ja elokuvien kuljetuksia, osallistumista taideteosten ripustukseen.
 • Läsnäolo ja yleisökontaktit ohjelmatilaisuuksissa.
 • Mahdollisuuksien ja harjoittelijan omien kykyjen mukaan päävastuu jostakin tapahtumasta esim. seminaarista tai taidenäyttelystä.

Tiedotus ja kontaktit:

 • Ohjelmalehtien tekstin kirjoittaminen ja taittaminen, niiden jakelu lehdistölle ja kohderyhmille sähköpostitse,
 • instituutin Facebook-, Instagram- ja Twitter-sivun ja nettikalentereiden päivittäminen,
 • taustatietojen kääntäminen (useimmiten suomi-ruotsi).
 • Yhteydenpito ja osallistuminen neuvotteluihin yhteistyökumppaneiden kanssa (suomalaiset ja ruotsalaiset elokuvateatterit/ -tuottajat, kustantamot, taidemuseot ja galleriat, kulttuurijärjestöt ja alan tukijärjestöt).
 • Vastaaminen puhelimessa yleisön kysymyksiin.
Lisäksi:
 • Tutustuminen instituutin kirjaston työtehtäviin.
 • Osallistuminen työpaikan viikkokokouksiin ja säännöllisiin ohjelmasuunnittelukokouksiin.
 • Eri tietokoneohjelmien käyttö (Office-paketti, FileMaker/Gruppo, InDesign, PhotoShop, WordPress ym).
Pyrimme siihen, että harjoittelija saa osallistua instituutin koko toimintakentän tehtäviin ja oppii hoitamaan asioita monipuolisesti sekä itsenäisesti että osana työryhmää.

Valintakriteerit

Etsimme harjoittelijaa, joka on opintojensa loppuvaiheessa tai vastavalmistunut.

Harjoittelijalta odotetaan suomalaisen nykykirjallisuuden, musiikin, elokuvan tai kuvataiteen tuntemusta – mieluummin usean alan, tai viestinnän, journalistiikan tai markkinoinnin tuntemusta.

Työkielet: ruotsi, suomi, englanti; muu kielitaito katsotaan eduksi.

Ruotsin kulttuurielämän perustuntemus on eduksi muttei välttämätön.

Arvostetaan avoimuutta, kykyä ja halua toimia ryhmässä, vastuuntuntoa ja valmiutta tarttua erilaisiin työtehtäviin.

Apuraha

1100 euroa/kk.

Instituutti maksaa lisäksi korvausta palkkiomuodossa 4400 kr/kk, (joka verojen jälkeen on 1500 kr /kk) sekä 2100 kr/kk lounaskuponkeja. Instituutti maksaa korvauksesta myös työnantajamaksun.

Työskentelykieli

ruotsi ja suomi (hakemuskirje ja CV ruotsiksi)

Asunto

Instituutti antaa vinkkejä asunnon etsintään.

Lisätietoja

http://www.finlandsinstitutet.se

Harjoittelijan työpanos on toimintamme kannalta erittäin tärkeä. Arvostamme harjoittelijan tuoretta osaamista ja Suomi-tietoutta. Instituutin toiminta on suuren kiinteistön ja laajenevan toiminnan vuoksi riippuvainen useista henkilöistä, jolloin harjoittelijan panos on keskeinen. Monipuolisen ohjelmatarjonnan ansiosta harjoittelijalla on mahdollisuus saada laaja kuva kulttuurin tuottamisesta ja toteuttamisesta.