Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Saksa

Ohjelma Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet
Harjoittelupaikka

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Saksa

Harjoitteluaika1.4. - 31.7.2018
Työtehtävät

Lehtorin avustaminen opetuksen valmistelussa, opetuksessa, kokeiden laatimisessa sekä oppimateriaalin kehittämisessä. Opetettavina aiheina suomen kieli (lähinnä käytännön kielitaidon kehittäminen) ja Suomen kulttuuri ja maantuntemus. Opetustyöhön kuuluu sekä yksin pidettäviä käytännön kielitaidon harjoittelukursseja – esimerkiksi keskustelukurssi, ääntämisharjoituksia, puhutun suomen kurssi – että lehtorin opetuksen seuraaminen ja omien opetustuokioiden pitäminen lehtorin tunneilla.

Avustaminen vuotuisen pohjoismaisen kulttuurifestivaalin, Nordischer Klangin (10 päivää toukokuussa) suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä sekä muissa laitoksen järjestämissä tilaisuuksissa.

Lehtorin avustaminen hallinnollisissa tehtävissä.

Valintakriteerit

Hakijalla tulee olla suomen kieli joko pää- tai sivuaineena. Kirjallisuuden opinnot ovat hyödyksi. S2-opinnot ja/tai S2-opetuskokemus katsotaan eduksi. Myös saksa, käännöstiede (suomi-saksa) tai yleinen kielitiede toisena aineena ovat hyödyksi. Harjoittelijan täytyy osata saksaa.

Harjoittelijalta edellytetään kykyä työskennellä oma-aloitteisesti sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Palkka Opetushallituksen apuraha 1010 €/kk.
Työskentelykieli suomi ja saksa
Asunto Laitos auttaa tarvittaessa majoituksen järjestämisessä. Harjoittelija maksaa vuokran.
Lisätietoja

Greifswaldissa on suomen kielen opiskelijoita tällä hetkellä n. 70 eri tasoilla. Opiskelijaryhmät ovat eri kokoisia, tavallisesti 6–25 opiskelijaa. Opiskelukaupunkina Greifswald on pieni, kaunis ja turvallinen.

Fennistiikan opetuksesta vastaavat tällä hetkellä professori, 2 osa-aikaista assistenttia, lehtori sekä tuntiopettaja. Fennistien työkielenä on laitoksella suomi. Laitoksella harjoittelija saa oman työpöydän ja tietokoneen käyttöönsä. Tunnelma on välitön ja työskentelyilmapiiri mukava. Laitoksella on hyvä kirjasto.

Laitoksessa opetetaan myös viron kieltä.