Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Udmurtian valtionyliopisto, Yleisen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen laitos, Izhevsk, Venäjä

Ohjelma Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet
Harjoittelupaikka

Udmurtian valtionyliopisto, Yleisen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen laitos, Izhevsk, Venäjä

Harjoitteluaika 1.2. - 31.5.2018
Työtehtävät

Tehtävänä on osallistuminen kurssien käytännöllisten osuuksien opettamiseen (käytännön suomi, suulliset harjoitukset, sanaston laajennus) sekä harjoittelijan omien suuntausten perusteella ja niin halutessaan myös avustaminen teoreettisemmilla kursseilla (suomen kielen historia, teoreettinen kielioppi, leksikologia kolmannella vuosikurssilla). Harjoittelija voi myös järjestää suomen kielen kerhon tapahtumia, kuten elokuvailtoja tai suomalaisen ruoan tekemistä tai mitä tahansa vapaamuotoista suomen kielen harrastusta opiskelijoiden kanssa.

Valintakriteerit

Suomen kieli toisen ja vieraana kielenä on toivottavin. Lisäksi paikka sopii opiskelijoille, joilla on aineyhdistelmässään suomen kieli, suomalais-ugrilainen kielitiede, kotimaisen kirjallisuus, kansanrunous, kansatiede tai venäjä.

Harjoittelijan musikaalisuus ja/tai laulutaito olisi ilahduttava seikka. Harjoittelijalta edellytetään kokemusta Venäjän byrokratiasta tai halua ja kykyä sopeutua siihen. Harjoittelijalta edellytetään kykyä sopeutua ympäristöön, jossa suomalaisia ei juuri ole ja jossa myöskään englannilla ei yleensä pärjää kovin hyvin.

Palkka Opetushallituksen apuraha 850 euroa/kk + työnantajan kustantama asunto (jaettu huone)
Työskentelykieli suomi, udmurtti, venäjä
Asunto Laitos järjestää asunnon opiskelija-asuntolasta (2-3 hengen huone) ja kustantaa vuokran. Mikäli harjoittelija haluaa muunlaisen asunnon, hän järjestää sen itse ja maksaa vuokran.
Lisätietoja

Harjoittelijan on mahdollista itse opiskella mm. venäjää omaa tasoa vastaavissa pienryhmissä (edullisesti) ja udmurttia (ilmaiseksi). Instituutin kaikki luennot ovat vapaasti kuunneltavissa. On mm. kursseja, joilla opetetaan suomalaista kirjallisuutta udmurtiksi. Kirjallisuutta harrastavan harjoittelijan aktiivinen osallistuminen esim. tällaisille tunneille olisi ilahduttavaa. Ylipäänsä kaikenlaisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja ainutlaatuisia tapahtumia, joissa harjoittelija voi edustaa Suomea, on paljon tarjolla.

Vapaa-aikana tarvitaan venäjää ja/tai udmurttia, laitoksella pärjää usein suomella, instituutissamme (johon laitos kuuluu) udmurtilla, englannista on jonkin verran hyötyä.