Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Latvian yliopisto, Vertailevan kielentutkimuksen ja kääntämisen laitos, Riika, Latvia

Ohjelma Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet
Harjoittelupaikka

Latvian yliopisto, Vertailevan kielentutkimuksen ja kääntämisen laitos, Riika, Latvia

Harjoitteluaika 5.2. - 31.5.2018
Työtehtävät

Suomen kielen ja kulttuurin opetusharjoittelijan tehtävänä on 1) opetustyöhön osallistuminen ja keskustelutuntien pitäminen. Opetus on suomen kielen ja kulttuurin ja mahdollisesti myös kirjallisuuden ja kääntämisen opetusta harjoittelijan opiskelemien aineiden ja kiinnostuksen mukaan. Kahdella ensimmäisellä vuosikurssilla pääpaino on kuitenkin puheviestinnän ja sujuvan kommunikaation harjoittamisessa äidinkielisen ohjaajan johdolla. Toisella vuosikurssilla on myös kieliopin ja sanaston systemaattisempaa opiskelua, ja kolmannella vuosikurssilla keskitytään laajemmin tekstianalyysiin ja tekstien tulkintaan sekä oman tekstin laatimiseen.

Harjoittelija osallistuu myös 2) oppimateriaalien tuottamiseen ja muokkaamiseen kulloistenkin tarpeiden mukaan sekä 3) opiskelijoiden ohjaamiseen ja 4) kirjaston hoitoon.

Harjoittelija voisi myös esim. vetää lukupiiriä - ja innostaa näin oppiskelijoita pääsemään itsenäisen lukemisen polulle - tai pyörittää elokuvakerhoa yhdessä opettajien kanssa. Lehtorilla on paljon suomalaisia elokuvia, joita ei ehditä katsoa ja käsitellä oppituntien puitteissa.

Valintakriteerit

Suomen kielen tulisi olla harjoittelijan pää- tai sivuaine, joko suomi toisena ja vieraana kielenä tai suomi äidinkielenä. Kotimaisen kirjallisuuden ja/tai käännöstieteen opinnot olisivat eduksi, samoin pedagogiset opinnot, ja kaikki suomalaiseen kulttuuriin liittyvät kiinnostuksen kohteet ovat plussaa.

Harjoittelijalta edellytetään aktiivisuutta, innokkuutta ja kiinnostusta suomen kielen opettamiseen ja kielenopetuksen kehittämiseen sekä halukkuutta työskennellä yhdessä laitoksen muun henkilökunnan sekä opiskelijoiden kanssa.

Palkka Opetushallituksen apuraha 1000 euroa/kk
Työskentelykieli suomi
Asunto Laitos auttaa asunnon hankinnassa/antaa vinkkejä majoitusmahdollisuuksista, mutta harjoittelijan on itse maksettava vuokra.
Lisätietoja

Latvian yliopisto on maan suurin yliopisto. Humanistinen tiedekunta sijaitsee Riian keskustassa. Suomen kieltä opiskellaan Kääntämisen ja vertailevan kielentutkimuksen laitoksella.

Laitoksellamme puhutaan suomea, ruotsia, viroa ja englantia - ja tietysti myös latviaa ja venäjää. Lisäksi tiedekunnassa opiskellaan mm. espanjaa, ranskaa ja japania. Mutta suomen ja englannin kielellä selviää hyvin yliopistolla ja Riiassa.

Suomalais-ugrilaisessa ohjelmassa opiskellaan suomen lisäksi viroa ja liiviä, joten lähisukukieliä opiskeleva harjoittelija voisi niin halutessaan osallistua myös näiden kielten opetukseen.

Suomea opiskellaan Suomalais-ugrilaisessa ohjelmassa pääaineena 4 vuotta. Yhden lehtorin ja paikallisen suomenopettajan työpanos ei riitä koko ohjelman opettamiseen suomeksi, siksi joidenkin Suomea, suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria käsittelevien kurssien opetuskieli on latvia. Äidinkielisen suomenpuhujan saaminen laitokselle olisi korvaamaton apu opiskelijoille, joista osa ei ole koskaan käynyt Suomessa.