Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Tartu Ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartto, Viro

Ohjelma Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet
Harjoittelupaikka

Tartu Ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartto, Viro

Harjoitteluaika 12.2. - 31.5.2018
Työtehtävät

Harjoittelija osallistuu opetustyöhön kurssin varsinaisen opettajan ohjauksessa suullisen ja kirjallisen kielitaidon kursseilla (taitotasot A2–B2) sekä kiinnostuksensa mukaan myös esim. kirjallisuuskurssilla, kulttuurikurssilla ja kielioppikurssilla. Harjoittelija avustaa opetuksen lisäksi kurssikirjoitelmien lukemisessa ja korjaamisessa. Harjoittelija avustaa myös oppimateriaalin laadinnassa.

Lisäksi harjoittelija osallistuu suomea opiskeleville lukiolaisille tarkoitetun suomen kielen kilpailun, olümpiaadin, järjestelyihin.

Harjoittelija voi halutessaan myös pitää opiskelijoille keskustelupiiriä ja ohjata erityyppisiä suomalaiseen kulttuuriin liittyviä työpajoja.

Valintakriteerit

Aineyhdistelmässä olisi toivottavaa olla mukana suomen kieli ja/tai Suomen kirjallisuus. S2-opettajan opinnot katsotaan eduksi; samoin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnot.

Useimmat harjoittelijan tehtävät vaativat hyviä sosiaalisia taitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. On tärkeää, että harjoittelija on kiinnostunut työskentelemään opiskelijoiden kanssa. Aiempaa opetus- ja ohjauskokemusta ei tarvita, mutta kiinnostus suomen kielen opetusta kohtaan on tärkeää.

Palkka Opetushallituksen apuraha 1000 €/kk
Työskentelykieli suomi, apukielenä mahdollisuuksien mukaan viro
AsuntoLaitos ei pysty kustantamaan harjoittelijalle asuntoa, mutta avustaa kuitenkin tarvittaessa asunnon etsinnässä.
Lisätietoja

Suomen kieltä ja kulttuuria on Tarton yliopistossa mahdollista opiskella sekä pää- että sivuaineena. Alkeistason ryhmät ovat melko isoja, jatkotason pienempiä.

Suomen kielen ja kulttuurin oppiaine on osa viron kielen ja yleisen kielitieteen laitosta. Isohko laitos jakautuu pienempiin osastoihin. Suomalais-ugrilaisen osaston oppiaineita ovat Suomen kielen ja kulttuurin lisäksi Unkarin kieli ja kulttuuri sekä suomalais-ugrilaiset kielet. Suomen kielen ja kulttuurin kursseja opettaa tällä hetkellä viisi opettajaa. Kurssivalikoima on monipuolinen: on sekä kielitaitoon, kirjallisuuteen että yleisemmin kulttuuriin ja maantuntemukseen keskittyviä kursseja.