Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Tukholma, Ruotsi

Ohjelma Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet
Harjoittelupaikka Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Tukholma, Ruotsi
Harjoitteluaika 15.1. - 20.5.2018
Työtehtävät

Harjoittelija voi osallistua suomen kielen ja kirjallisuuden alkeis- ja jatkokurssien opetukseen joko itsenäisesti tai lehtorin kanssa, harjoittelijan opintojen suuntautumisen, opetuskokemuksen ja omien toiveiden mukaan. Opetusta voi olla niin kieliopin ja kirjallisen sekä suullisen ilmaisun osakursseilla kuin myös kirjallisuuden ja kulttuurin osakursseilla, ja opetuksen kohderyhmänä voivat olla sekä vasta-alkajat että eritasoiset suomea taitavat opiskelijat.

Työnkuvaan voi lisäksi kuulua osaston toimintaan ja opetukseen liittyviä hallinnollisia töitä sekä erilaisten harjoitusten laatimista.
Valintakriteerit Suomen kieli pää- tai sivuaineena sekä S2-opintoja
Palkka Opetushallituksen apuraha 1100 euroa/kk
Työskentelykieli suomi ja ruotsi
Asunto Laitos auttaa tarvittaessa asunnon järjestämisessä. Harjoittelija maksaa vuokran itse.
Lisätietoja

Tukholman yliopisto on yksi Euroopan johtavista yliopistoista. Opiskelijoita koko yliopistossa on yli 70 000, tohtorikoulutettavia 1 800 ja työntekijöitä 5 000. Opetusta ja tutkimusta on luonnontieteellisellä, humanistisella ja yhteiskuntatieteellisellä alalla.

Suomen osasto on osa Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, hollannin, suomen ja saksan laitosta. Laitoksella opetetaan kahdeksaa kieltä ja kulttuuria. Suomen osastolla on kahdeksan työntekijää ja noin 100 opiskelijaa vuodessa. Suomen kieltä ja kulttuuria opetetaan sekä suomea äidinkielenään puhuville että vasta-alkajille, irtokursseista tohtorintutkintoon asti. Opetus sisältää kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja. Opetukseen sisällytetään myös ruotsinsuomalaista kirjallisuutta, kulttuuria ja kielenhuollon erityispiirteitä. Osasto järjestää myös aineopintoja äidinkielenopettajiksi haluaville. Maisteritutkinnon suomen kielessä voi suorittaa joko kirjallisuus- tai kielitieteellisellä suuntauksella. Ryhmäkoot vaihtelevat paljon: suosituimmalla suomea vasta-alkajille -kurssilla on jopa 40 opiskelijaa, kun taas äidinkielenopettajiksi haluavien ryhmässä saattaa olla vain muutama opiskelija.

Tukholma on dynaaminen ja viihtyisä pääkaupunki. Saarille rakennetussa kaupungissa on vesi ja luonto aina lähellä. Tukholman yliopiston kampusalue, jossa suurin osa laitoksista sijaitsee, on suuri ja vehreä, ja siitä huolimatta keskeisellä paikalla ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä.