Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen suurlähetystö, Addis Abeba, Etiopia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Addis Abeba

Harjoitteluaika

6 kk, syyskausi 2018

Työtehtävät

  • Avustaminen viennin- ja kaupan edistämisponnisteluissa sekä kehitysyhteistyön toimeenpanossa osana kehitysyhteistyötiimiä.
  • Tukeminen tarvittaessa taloudellisessa ja poliittisessa raportoinnissa, erityisesti Afrikan Unionin kehitys mantereen laajuisen tematiikan näkökulmasta sekä Suomen IGAD/ISAP rinnakkaispuheenjohtajuuteen liittyvissä asioissa.
  • Tukeminen edustuston viestinnässä sekä korkean tason vierailuissa.

Valintakriteerit

Opintotausta
Yhteiskuntatieteellinen tai kaupallinen, opintojen loppuvaihe.

Kielitaito
Sujuva kirjoitettu ja puhuttu englannin kieli

Muut osaamisvaatimukset
Vastuullinen ote itsenäisiinkin tehtäviin sekä hyvät organisointitaidot

Muut ominaisuudet
Hakuvaiheessa hakijan tulee huomioida, että Addis Abeba sijaitsee yli kahden kilometrin korkeudessa ja ilma on ohuempaa. Lisäksi tulee huomioida, että ilmansaasteet saattavat aiheuttaa ongelmia, jos hakijalla on taipumusta hengityselinsairauksiin. Tarvitaan kykyä sopeutua haastaviinkin kehitysmaaolosuhteisiin.

Apuraha

1100 €/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi antaa vinkkejä asunnon etsimisessä.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö