Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyllä 2017

Suomen suurlähetystö, Astana, Kazakstan

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Astana, Kazakstan

Harjoitteluaika

6kk, noin 1.4-31.9.2018 (joustavasti)

Työtehtävät

Tehtävänkuva pienessä edustustossa on hyvin vaihteleva, ja siihen vaikuttavat mm. ajankohtaiset tapahtumat Kazakstanissa ja Kirgisiassa, Suomesta asemamaihin suuntautuvat vierailut ja muut tapahtumat. Lisäksi harjoittelijan oma mielenkiinto ja tausta voidaan ottaa huomioon työtehtäviä jakaessa.

Edustuston prioriteetti Kazakstanissa on taloudellisten ulkosuhteiden edistäminen (ml. Team Finland -työ) ja Kirgisiassa kehitysyhteistyö. Kesällä 2017 järjestetään Astanan maailmannäyttely (3kk, kesäkuun puoli-syyskuun puoliväli), jonka jälkiseuranta tulee varmasti määrittämän pitkälti myös harjoittelijan toimenkuvaa.

Tehtäviin voi kuulua mm:

  • Kazakstanin ja Kirgisian ajankohtaisten asioiden seuranta ja raportointi
  • Kaupallis-poliittinen seuranta ja raportointi Kazakstanin osalta
  • Ihmisoikeuksien seuranta ja raportointi mahdollisuuksien mukaan
  • Kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen sekä niistä raportointi
  • Osallistuminen vierailujen, kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen
  • Yhteydenpito suomalaisiin firmoihin, yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin jne.
  • Mediaseuranta, tiedonhaku, taustaselvitysten teko
  • Avustaminen kehitysyhteistyöhankkeissa mahdollisuuksien mukaan
  • Sisällöntuotanto nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Toivottu opintotausta ja opintojen vaihe

Tehtävään valittavan edellytetään olevan opintojen loppuvaiheessa tai vastavalmistunut. Opintotaustaksi sopivat yhteiskuntatieteet (ml. alueopinnot), humanistiset tieteet (erityisesti kulttuuri-, kieli- ja viestintäopinnot), kauppatiede tai muu relevantti tieteenala.

Kielitaitovaatimukset

Erinomainen suomenkieli ja hyvä ruotsi tai muu skandinaavinen kieli ovat toivottavia. Erinomainen englanninkielentaito. Venäjänkielen hyvä hallinta on tehtävässä eduksi.

Muut osaamisvaatimukset

Keski-Aasian, Venäjän, entisen Neuvostoliiton tai yleisesti Aasian tuntemus on ehdoton etu. Tehtävään valittavan toivotaan hallitsevan työtehtävien hoitamiseen käytettävät toimisto-ohjelmat (Word, Excel, Power Point). Sosiaalisen median hallinta eduksi.

Muut ominaisuudet

Erinomaiset viestintä-, verkostoitumis- ja sosiaaliset taidot ovat avuksi monipuolisen tehtävän hoidossa ja toimintaympäristöön sopeutumisessa. Hakijalta edellytetään myös oma-aloitteisuutta, joustavuutta, tiimihenkisyyttä sekä kykyä sopeutua paikallisiin olosuhteisiin.

Apuraha

OPH:n apuraha 850 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi auttaa ja antaa esim. kiinteistövälittäjien yhteystietoja asunnonhankintaan liittyen. Edustusto voi myös antaa muiden suurlähetystöjen harjoittelijoiden yhteystietoja – usein Astanassa työskentelevät harjoittelijat asuvat myös yhteisasunnoissa.