Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyn 2018 haussa

Suomen suurlähetystö, Astana, Kazakstan

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Astana, Kazakstan

Harjoitteluaika

6 kk, noin 1.2.-1.8.2019, aloitus joustavasti sopimuksen mukaan

Työtehtävät

Tehtävänkuva pienessä edustustossa on hyvin vaihteleva, ja siihen vaikuttavat muun muassa ajankohtaiset tapahtumat Kazakstanissa ja Kirgisiassa, Suomesta asemamaihin suuntautuvat vierailut ja muut tapahtumat. Lisäksi harjoittelijan oma mielenkiinto ja tausta voidaan ottaa huomioon työtehtäviä jakaessa.

Edustuston prioriteetti Kazakstanissa on taloudellisten ulkosuhteiden edistäminen (ml. Team Finland -työ) ja Kirgisiassa kehitysyhteistyö. Kesällä 2017 järjestetyn Astanan maailmannäyttelyn jälkiseuranta tulee varmasti määrittämään pitkälti myös harjoittelijan toimenkuvaa.

Tehtäviin voi kuulua mm:

  • Kazakstanin ja Kirgisian ajankohtaisten asioiden seuranta ja raportointi
  • Kaupallis-poliittinen seuranta ja raportointi Kazakstanin osalta
  • Kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen sekä niistä raportointi
  • Osallistuminen vierailujen, kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen
  • Yhteydenpito suomalaisiin firmoihin, yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin jne.
  • Mediaseuranta, tiedonhaku, taustaselvitysten teko
  • Avustaminen kehitysyhteistyöhankkeissa mahdollisuuksien mukaan
  • Sisällöntuotanto nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan
  • Maakuvatyön hankkeissa avustaminen
  • Muut edustuston päällikön tai kakkosvirkamiehen määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Toivottu opintotausta ja opintojen vaihe

Tehtävään valittavan edellytetään olevan opintojen loppuvaiheessa tai vastavalmistunut. Opintotaustaksi sopivat yhteiskuntatieteet (ml. alueopinnot), humanistiset tieteet (muun muassa kulttuuri-, kieli- ja viestintäopinnot), kauppatiede tai muu relevantti tieteenala.

Kielitaitovaatimukset

Erinomainen suomen kieli on ensisijaisen tärkeä. Erinomainen englannin taito vaaditaan, ruotsin hallinta on toivottava. Venäjän kielen hyvä hallinta on tehtävässä vahva etu.

Muut osaamisvaatimukset

Keski-Aasian, Venäjän, entisen Neuvostoliiton tai yleisesti Aasian tuntemus on etu. Tehtävään valittavan toivotaan hallitsevan työtehtävien hoitamiseen käytettävät toimisto-ohjelmat (Word, Excel, Power Point). Sosiaalisen median hallinta on eduksi.

Muut ominaisuudet

Erinomaiset viestintä-, verkostoitumis- ja sosiaaliset taidot ovat avuksi monipuolisten tehtävien hoidossa ja toimintaympäristöön sopeutumisessa. Hakijalta edellytetään myös oma-aloitteisuutta, joustavuutta, tiimihenkisyyttä sekä kykyä sopeutua paikallisiin olosuhteisiin.

Apuraha

Opetushallituksen apuraha 850 e/kk

Hakemus

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi auttaa ja antaa esimerkiksi kiinteistövälittäjien yhteystietoja asunnonhankintaan liittyen. Edustustolla on myös aiempien harjoittelijoiden kokoama "vinkkipaketti" asunnon hakuun ja muihin käytännön asioihin. Edustusto voi myös antaa muiden suurlähetystöjen harjoittelijoiden yhteystietoja – usein Astanassa työskentelevät harjoittelijat asuvat myös yhteisasunnoissa.