Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuun 2018 haussa

Suomen suurlähetystö, Bangkok, Thaimaa

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Bangkok, Thaimaa

Harjoitteluaika

6kk, 1.2.2019 alkaen tai mahdollisesti jo 15.1.2019

Työtehtävät

Edustuston tavoitteena on tutustuttaa EDUFI-harjoittelija mahdollisimman laajasti suurlähetystön toimintaan ja työkenttään:

  • Thaimaata ja Kambodzhaa koskevassa poliittisessa ja kauppapoliittisessa raportoinnissa avustaminen
  • Suurlähetystön järjestämien tapahtumien järjestelyissä avustaminen, esim. vienninedistämis- ja kulttuuritapahtumat sekä yhteistilaisuudet kansalaisyhteiskunnan kanssa
  • Viestinnälliset tehtävät, kuten blogipostausten, edustuston somepäivitysten tai artikkeleiden laatiminen ja mediaseuranta
  • Projektiluontoiset laajemmat selvitys- ja seurantatehtävät, esimerkiksi sektorikohtaisten markkinaselvitysten laatiminen
  • Muut edustuston johdon määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Opinnot
Toivomme opinnoissaan pitkällä olevaa tai vastavalmistunutta harjoittelijaa. Soveltuva opintotausta on yhteiskuntatieteet, kauppatieteet tai muu soveltuva ala.

Kielitaito
Sujuva suullinen ja kirjallinen englanti, erittäin sujuva suomen kielen kirjallinen ilmaisu.

Muut osaamisvaatimukset
ATK-perustaidot, erinomaiset yhteistyötaidot ja kyky sopeutua monikulttuuriseen työyhteisöön.

Muut ominaisuudet
Odotamme harjoittelijalta kiinnostusta ja perehtyneisyyttä yhteiskunnallisiin asioihin, demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiin sekä motivaatiota kaupallistaloudellisten suhteiden edistämiseen. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös valmiutta erilaisiin viestintätehtäviin.

Toivomme harjoittelijalta oma-aloitteista ja aikaansaavaa työskentelyotetta sekä stressinsietokykyä ja joustavuutta työtehtävien ja määräaikojen vaihdellessa.

Apuraha

Opetushallituksen apuraha 1000 e/kk

Hakemus

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Asunto tulee hankkia itsenäisesti, mutta edustusto voi avustaa yhteyden saamisessa sopiviin vuokra-asuntojen välittäjiin Bangkokissa. Kalustettujen asuntojen saatavuus on kaupungissa erittäin hyvä.