Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Bangkok, Thaimaa

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Bangkok, Thaimaa

Harjoitteluaika

6kk, 15.1.2018 alkaen

Työtehtävät

Edustuston tavoitteena on tutustuttaa CIMO-harjoittelija mahdollisimman laajasti suurlähetystön toimintaan ja työkenttään:

  • Thaimaata ja Kambodzhaa koskevassa poliittisessa ja kauppapoliittisessa raportoinnissa avustaminen
  • Suurlähetystön järjestämien tapahtumien järjestelyissä avustaminen, esim. vienninedistämis- ja kulttuuritapahtumat sekä yhteistilaisuudet kansalaisyhteiskunnan kanssa
  • Viestinnälliset tehtävät, kuten blogipostausten, edustuston somepäivitysten tai artikkeleiden laatiminen ja mediaseuranta
  • Projektiluontoiset laajemmat selvitys- ja seurantatehtävät
  • Muut edustuston johdon määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Opinnot
Toivomme opinnoissaan pitkällä olevaa tai vastavalmistunutta harjoittelijaa. Soveltuva opintotausta on yhteiskuntatieteet, kauppatieteet tai muu soveltuva ala.

Kielitaito
Sujuva suullinen ja kirjallinen englanti, erittäin sujuva suomen kielen kirjallinen ilmaisu.

Muut osaamisvaatimukset
ATK-perustaidot, erinomaiset yhteistyötaidot ja kyky sopeutua monikulttuuriseen työyhteisöön.

Muut ominaisuudet
Odotamme harjoittelijalta kiinnostusta ja perehtyneisyyttä yhteiskunnallisiin asioihin, politiikkaan ja ihmisoikeuksiin sekä intoa taloudellisten suhteiden edistämiseen ja viestintään.
Toivomme harjoittelijalta oma-aloitteista ja aikaansaavaa työskentelyotetta sekä stressinsietokykyä ja joustavuutta työtehtävien ja määräaikojen vaihdellessa.

Apuraha

OPH:n apuraha 1000 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Asunto tulee hankkia itsenäisesti, mutta edustusto voi avustaa yhteyden saamisessa sopiviin vuokra-asuntojen välittäjiin Bangkokissa. Kalustettujen asuntojen saatavuus on kaupungissa erittäin hyvä.