Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Eduskunnan toimisto, Bryssel, Belgia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Eduskunnan toimisto, Bryssel, Belgia

Harjoitteluaika

6 kk, 1.9.2018 - 28.2.2019

Työtehtävät

Harjoittelijan tehtävänä on avustaa eduskunnan Brysselin-asiantuntijaa eduskunnalle lähetettävien raporttien laadinnassa, eduskunnan EU-päätöksenteosta tiedottamisessa Brysselissä sekä yhteydenpidossa eduskuntaan, Euroopan unionin toimielimiin, EU-maiden kansallisten parlamenttien Brysselin-toimistoihin ja muihin sidosryhmiin. Harjoittelijalta edellytetään omaa panosta tiedonhankinnassa ja yhteydenpidossa. Harjoittelun alussa hän seuraa yhtä Euroopan parlamentin täysistuntoa paikan päällä Strasbourgissa yhdessä eduskunnan Brysselin-asiantuntijan kanssa. Valmiuksiensa salliessa hän saattaa myöhemmässä vaiheessa osallistua Strasbourgin-istuntoihin yksin.

Työtehtäviin kuuluu muun muassa:

  • Euroopan parlamentin täysistuntojen ja valiokuntatyöskentelyn seuraaminen
  • Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston lehdistötilaisuuksien ja -tiedotteiden seuraaminen
  • Eduskunnan EU-päätöksenteon seuraaminen sekä avustaminen sitä koskevien uutiskirjeiden laatimisessa suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille sekä muille Brysselissä toimiville suomalaisasiantuntijoille
  • Osallistuminen EU-maiden kansallisten parlamenttien Brysselin-asiantuntijoiden viikkokokouksiin ja muuhun kansallisten parlamenttien väliseen yhteydenpitoon
  • Avustaminen Brysselin-toimiston viikoittaisten EU-katsausten laatimisessa ja Twitter-tilin ylläpidossa
  • Avustaminen Brysselissä vierailevien kansanedustajien ja eduskunnan virkamiesten vierailuohjelmien järjestelyissä

Valintakriteerit

Harjoittelijalta edellytetään vankkaa Euroopan unionin tuntemusta.

Opinnot

Akateemiset opinnot oikeus-, kauppa- tai valtiotieteelliseltä alalta muodostavat tehtävään sopivan koulutuksen.

Työkokemus
Työ- tai harjoittelukokemus EU:n toimielimissä tai muissa kansainvälisissä työympäristöissä luetaan eduksi.

Kielitaito
Kotimaisten kielten lisäksi englannin ja yhden muun EU:n kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Pääasiallinen työskentelykieli on suomi.

IT-osaminen
Hakijan on kyettävä käyttämään Windows-pohjaisia atk-järjestelmiä tekstinkäsittelyyn, tietojen hakuun sekä yhteydenpitoon.

Muut taidot ja ominaisuudet
Erityishuomiota kiinnitetään hyvään suomen kielen kirjalliseen taitoon sekä verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen vaadittaviin sosiaalisiin taitoihin.

Apuraha

1100 e/kk

Hakemuksen liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Asunnon harjoittelija järjestää itse.

Lisätietoja

Asiantuntijalla ja harjoittelijalla on työhuoneet Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä ja Strasbourgissa.

Eduskunnan Brysselin-toimisto
Eduskunta