Kansainvälisen harjoittelun 2 paikkaa syksyn 2018 haussa

Eduskunnan Brysselin-toimisto, Bryssel, Belgia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Eduskunnan Brysselin-toimisto, Bryssel, Belgia

Harjoitteluaika

12 kk, 1.2.2019 - 31.1.2020

Työtehtävät

Kaksi harjoittelijaa (Suomen EU-puheenjohtajuuskausi 1.7.2019-31.12.2019)

Harjoittelijoiden tehtävänä on avustaa eduskunnan Brysselin-asiantuntijaa eduskunnalle lähetettävien raporttien laadinnassa, eduskunnan EU-päätöksenteosta tiedottamisessa Brysselissä sekä yhteydenpidossa eduskuntaan, Euroopan unionin toimielimiin, EU-maiden kansallisten parlamenttien Brysselin-toimistoihin ja muihin sidosryhmiin. Harjoittelijoilta edellytetään omaa panosta tiedonhankinnassa ja yhteydenpidossa.

Vuonna 2019 harjoittelijoiden tehtävissä korostuvat erityisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella järjestettäviin parlamenttien välisiin kokouksiin liittyvät valmistelu- ja koordinaatiotehtävät. Puheenjohtajuuskauden ajaksi harjoittelijoiden määrää on lisätty yhdestä kahteen ja harjoittelun kestoa pidennetty puolesta vuodesta vuoteen.

Työtehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Euroopan parlamentin täysistuntojen ja valiokuntatyöskentelyn seuraaminen, pääsääntöisesti Brysselissä ja esimiehen harkinnan mukaan mahdollisesti myös Strasbourgissa
 • Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston lehdistötilaisuuksien ja -tiedotteiden seuraaminen
 • Eduskunnan EU-päätöksenteon seuraaminen sekä avustaminen sitä koskevassa tiedotuksessa suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille sekä muille Brysselissä toimiville suomalaisasiantuntijoille
 • Osallistuminen EU-maiden kansallisten parlamenttien Brysselin-asiantuntijoiden viikkokokouksiin ja muuhun kansallisten parlamenttien väliseen yhteydenpitoon
 • Avustaminen kaikessa Brysselin toimiston raportoinnissa eduskuntaan
 • Avustaminen Brysselissä vierailevien kansanedustajien ja eduskunnan virkamiesten vierailuohjelmien järjestelyissä

Valintakriteerit

 • Harjoittelijoilta edellytetään vankkaa Euroopan unionin tuntemusta.
 • Akateemiset opinnot oikeus-, kauppa- tai valtiotieteelliseltä alalta muodostavat tehtävään sopivan koulutuksen.
 • Kotimaisten kielten lisäksi englannin sekä yhden muun EU:n kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito on tehtävien hoidossa välttämätöntä.
 • Hakijoiden on kyettävä käyttämään Windows-pohjaisia atk-järjestelmiä tekstinkäsittelyyn, tietojen hakuun sekä yhteydenpitoon.
 • Erityishuomiota kiinnitetään hyvään suomen kielen kirjalliseen taitoon sekä verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen vaadittaviin sosiaalisiin taitoihin.

Valintamenettelyssä kiinnitetään huomiota siihen, miten harjoittelukausi tukee hakijan esittelemiä, omia ammatillisia tai opintotavoitteita.

Apuraha

Opetushallituksen apuraha 1100 e/kk

Työskentelykieli

pääasiassa suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja ansioluettelo suomeksi tai englanniksi

Asunto

-

Lisätietoja

Asiantuntijalla ja harjoittelijoilla on työhuoneet Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä ja Strasbourgissa. Asunnon harjoittelijat järjestävät itse.