Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Eduskunnan Brysselin-toimisto, Bryssel, Belgia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Eduskunnan Brysselin-toimisto, Bryssel, Belgia

Harjoitteluaika

6 kk, 1.2.-31.7.2018

Työtehtävät

Harjoittelijan tehtävänä on avustaa eduskunnan Brysselin-asiantuntijaa eduskunnalle lähetettävien raporttien laadinnassa, eduskunnan EU-päätöksenteosta tiedottamisessa Brysselissä sekä yhteydenpidossa eduskuntaan, Euroopan unionin toimielimiin, EU-maiden kansallisten parlamenttien Brysselin-toimistoihin ja muihin sidosryhmiin. Harjoittelijalta edellytetään omaa panosta tiedonhankinnassa ja yhteydenpidossa. Harjoittelun alussa hän seuraa yhtä Euroopan parlamentin täysistuntoa paikan päällä Strasbourgissa yhdessä eduskunnan Brysselin-asiantuntijan kanssa. Valmiuksiensa salliessa hän saattaa myöhemmässä vaiheessa osallistua Strasbourgin-istuntoihin yksin.

Työtehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Euroopan parlamentin täysistuntojen ja valiokuntatyöskentelyn seuraaminen
 • Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston lehdistötilaisuuksien ja -tiedotteiden seuraaminen
 • Eduskunnan EU-päätöksenteon seuraaminen sekä avustaminen sitä koskevien uutiskirjeiden laatimisessa suomalaisille Euroopan parlamentin jäsenille sekä muille Brysselissä toimiville suomalaisasiantuntijoille
 • Osallistuminen EU-maiden kansallisten parlamenttien Brysselin-asiantuntijoiden viikkokokouksiin ja muuhun kansallisten parlamenttien väliseen yhteydenpitoon
 • Avustaminen Brysselin-toimiston viikoittaisten EU-katsausten laatimisessa ja Twitter-tilin ylläpidossa
 • Avustaminen Brysselissä vierailevien kansanedustajien ja eduskunnan virkamiesten vierailuohjelmien järjestelyissä

Valintakriteerit

 • Harjoittelijalta edellytetään vankkaa Euroopan unionin tuntemusta.
 • Akateemiset opinnot oikeus-, kauppa- tai valtiotieteelliseltä alalta muodostavat tehtävään sopivan koulutuksen.
 • Työ- tai harjoittelukokemus EU:n toimielimissä tai muissa kansainvälisissä työympäristöissä luetaan eduksi.
 • Kotimaisten kielten lisäksi englannin sekä yhden muun EU:n kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito on tehtävien hoidossa välttämätöntä.
 • Hakijan on kyettävä käyttämään Windows-pohjaisia atk-järjestelmiä tekstinkäsittelyyn, tietojen hakuun sekä yhteydenpitoon.
 • Erityishuomiota kiinnitetään hyvään suomen kielen kirjalliseen taitoon sekä verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen vaadittaviin sosiaalisiin taitoihin.

Apuraha

OPH:n apuraha 1100 e/kk

Työskentelykieli

pääasiassa suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja ansioluettelo suomeksi tai englanniksi

Asunto

-

Lisätietoja

Asiantuntijalla ja harjoittelijalla on työhuoneet Euroopan parlamentin tiloissa Brysselissä ja Strasbourgissa. Asunnon harjoittelija järjestää itse.