Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Buenos Aires, Argentiina

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Buenos Aires, Argentiina

Harjoitteluaika

6 kk, 1.8.2017 - 31.1.2018

Työtehtävät

  • avustaminen Argentiinan ja Uruguayn poliittisen ja taloudellisen tilanteen seuraamisessa ja siitä raportoimisessa
  • osallistuminen edustuston vienninedistämistoimintaan (Team Finland -materiaalin tuotanto)
  • mediakatsausten ja taustamateriaalin laatiminen
  • viestintään ja asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä ml. tiedusteluihin vastaaminen
  • osallistuminen monipuolisesti suurlähetystön hoitamiin tehtäviin

Valintakriteerit

Opinnot
Hakijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa tai ainkain ylitse keksivaiheen. Sopiva opintotausta on yhteiskunta-, valtio-, oikeus- tai kauppatieteet.

Kielitaito
Espanjan kielen osaaminen ainakin kohtuullisella tasolla on edellytys harjoittelun onnistuneelle toteutumiselle.

Muut vaatimukset
Hyvät kommunikaatiotaidot sekä kirjallisesti että suullisesti. Kokemus asiakaspalvelutehtävistä on eduksi ja tavanomaisten toimisto-ohjelmien (MS Office) tunteminen tarpeen.

Muut ominaisuudet

Harjoittelijan tulisi olla joustava, aikaansaava, yhteistyökykyinen sekä pystyä analyyttiseen ajatteluun. Pienessä työyhteisössä korostuvat tiimityötaidot ja -asenne.

Apuraha

1180 €/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi neuvoa asunnon hankinnassa.

Lisätietoja

-