Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen pääkonsulaatti, Hongkong, Kiina

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen pääkonsulaatti, Hongkong, Kiina

Harjoitteluaika

6 kk, aloitus alkusyksy 2018

Työtehtävät

  • Pääkonsulaatin ulkoiseen ja sisäiseen viestintään liittyvät tehtävät
  • Team Finland –yhteistyöhön ja sen viestintään liittyvät tehtävät
  • Verkkosivujen ja sosiaalisen median ylläpito ja kehittäminen
  • Edustuston jakeleman ja julkaiseman aineiston hankinta ja toimittaminen
  • Avustaminen tapahtumien ja tilaisuuksiin järjestämisessä ja toteuttamisessa
  • Muut erikseen määrättävät tehtävät
Harjoittelu vahvistaa valmiuksia työskennellä kansainvälisessä monikulttuurisessa ympäristössä. Pieni työyhteisö tarjoaa monipuoliset tehtävät ja tilaisuuden perehtyä ulkomaanedustuston toimintaan.

Valintakriteerit

Opinnot
Tehtävän hoitoa varten riittävän pitkälle edistyneet viestinnän valmiuksia kehittäneet yhteiskuntatieteiden tai kaupallisten aineiden opinnot.

Työkokemus
Kokemus julkishallinnon tiedotuksesta katsotaan eduksi.

Kielitaito
Kyky tuottaa selkeää asiatekstiä suomeksi ja englanniksi.

Muu osaaminen
Valmiudet oppia verkkosivujen julkaisujärjestelmän sekä muiden tarvittavien ohjelmien käyttöä.

Alueen ja sen kulttuurin tunteminen sekä tiedotus- ja toimituskokemus katsotaan eduksi.

Muut ominaisuudet

  • yhteistyöhalukkuus
  • tiimityöskentelytaidot
  • oma-aloitteisuus
  • kyky itsenäiseen työskentelyyn

Apuraha

1350 e/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi tarvittaessa avustaa yhteyden saamisessa vuokra-asuntojen välittäjiin Hongkongissa. Asunto tulee hankkia itsenäisesti.

LisätietojaUlkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö