Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen suurlähetystö, Lima, Peru

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Lima

Harjoitteluaika

6 kk, heinäkuu 2018 - tammikuu 2019

Työtehtävät

  • avustaminen poliittisessa ja kaupallis-taloudellisessa raportoinnissa
  • erilaisten sektorikohtaisten selvitysten ja katsausten laatiminen
  • mediaseuranta ja viestintään liittyvät tehtävät
  • vienninedistämistilaisuuksiin osallistuminen
  • internet-sivujen ja sosiaalisen median päivittäminen sekä sisällön tuottaminen
  • avustaminen tapahtumien ja vierailujen järjestämisessä
  • yleisiin tiedusteluihin vastaaminen
  • muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Opintotausta
Suurlähetystö etsii ensisijaisesti vastavalmistunutta tai opintojen loppuvaiheessa olevaa, Latinalaisesta Amerikasta kiinnostunutta korkeakouluopiskelijaa. Sopiva opintotausta voi olla esimerkiksi kaupallinen, yhteiskuntatieteellinen tai humanistinen ala.

Kielitaito
Erinomainen suomen kieli, sujuva espanja ja englanti.

Muut osaamisvaatimukset
ATK- perusvalmiudet

Muut ominaisuudet
Hyvä kirjallinen ilmaisu, hyvät tiedonhakutaidot, analyyttinen, kykenee itsenäiseen työskentelyyn, on oma-aloitteinen ja joustava. Aluetuntemus katsotaan eduksi.

Apuraha

1000 €/kk

Hakemuksen liitteet

motivaatiokirje suomeksi ja espanjaksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englannniksi

Asunto

Edustusto voi tarjota tietoa mahdollisista asumisvaihtoehdoista.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö