Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen suurlähetystö, Moskova, Venäjä

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Moskova, Venäjä

Harjoitteluaika

6 kk, alkaen 1.9.2018

Työtehtävät

Pääasiallisena tehtävänä on avustaminen suurlähetystön taloussuhteiden yksikön ja poliittisen yksikön tehtävissä.

Tyypillisiä tehtäviä ovat raportoinnissa sekä vierailu- ja kokousvalmisteluissa avustaminen. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan tutustuttaa harjoittelija myös edustuston muuhun tehtäväkenttään.

Suurlähetystö pystyy tarjoamaan mielekkäitä tehtäviä ja merkittävää kokemusta Venäjästä kiinnostuneelle, kielitaitoiselle harjoittelijalle.

Valintakriteerit

Hakijan toivotaan olevan yhteiskunta-, valtio-, kauppatieteellisen tai humastisten tieteiden koulutuslalla opintojensa loppuvaiheessa.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä venäjän kielen taito. Hakijalta odotetaan sujuvaa kirjallista ilmaisua.

Hakijalta edellytetään yhteistyötaitoja, aloitekykyä ja joustavuutta

Apuraha

1000 e/kk

Hakemuksen liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto neuvoo ja pyrkii avustamaan asunnon etsimisessä.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö