Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Moskova, Venäjä

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Moskova, Venäjä

Harjoitteluaika

6 kk, alkaen 1.9.2017

Työtehtävät

Pääasiallisena tehtävänä on avustaminen suurlähetystön taloussuhteiden yksikön ja poliittisen yksikön tehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä ovat raportoinnissa sekä vierailu- ja kokousvalmisteluissa avustaminen. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan tutustuttaa harjoittelija myös edustuston muuhun tehtäväkenttään. Suurlähetystö pystyy tarjoamaan mielekkäitä tehtäviä ja merkittävää kokemusta Venäjästä kiinnostuneelle, kielitaitoiselle harjoittelijalle.

Valintakriteerit

Hakijan toivotaan olevan yhteiskunta-, valtio-, kauppatieteellisen tai humastisten tieteiden koulutuslalla opintojensa loppuvaiheessa.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä venäjän kielen taito.

Hakijalta edellytetään yhteistyötaitoja ja aloitekykyä sekä joustavuutta.

Apuraha

1180 €/kk

Hakemuksen liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto neuvoo ja pyrkii avustamaan asunnon etsimisessä.

Lisätietoja

-