Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Pietarin pääkonsulaatin alainen toimipiste, Murmansk, Venäjä

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Pietarin pääkonsulaatin alainen toimipiste, Murmansk, Venäjä

Harjoitteluaika

6 kk, aloitus 1.9.2018 tai alkusyksystä 2018.

Työtehtävät

Suomi toimii 2017-2019 Arktisen Neuvoston puheenjohtajana, mikä lisää entisestään tarvetta raportoida arktisista asioista Murmanskin näkökulmasta.

Harjoittelijalla on mahdollisuus osallistua mm. toimipisteen maakuvatyöhön liittyvien kulttuurihankkeiden ja tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen, edustuston mediakatsausten laatimiseen, sekä alueella järjestettäviin seminaareihin. Pienessä työyhteisössä odottavat monipuoliset tehtävät.

Valintakriteerit

Opinnot
Yhteiskunta-, valtio-, oikeus- tai taloustieteen tiedekunta, opintojen loppuvaihe.

Kielitaito
Suomen ja venäjän (vähintään luetun ja kuullun ymmärtäminen) sekä englannin kielen taito.

Muu osaaminen
Sosiaalisen median sujuva käyttö sekä verkkosivuosaaminen ovat hyödyksi.

Muut ominaisuudet
Hyvä sopeutumistaito monikulttuuriseen ympäristöön, hyvät organisointitaidot, joustavuus ja oma-aloitteisuus.

Apuraha

850 e/kk

Hakemuksen liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi avustaa asunnon hankkimisessa.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö