Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Pietarin pääkonsulaatin alainen toimipiste, Murmansk, Venäjä

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Pietarin pääkonsulaatin alainen toimipiste, Murmansk, Venäjä

Harjoitteluaika

6 kk, aloitus syyskesästä tai alkusyksystä 2017. Harjoittelija sopii tarkan aloitusajankohdan edustuston kanssa.

Työtehtävät

Suomi on 2017 - 2019 Arktisen Neuvoston puheenjohtajamaa, mikä lisää entisestään tarvetta raportoida arktisista asioista Murmanskin näkökulmasta. Osallistuminen konferensseihin ja seminaareihin sekä niistä raportointi, osallistuminen Suomi100-, kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestämiseen sekä muuhun toimipisteen toimintaan. Pienessä työyhteisössä odottavat monipuoliset tehtävät.

Valintakriteerit

Hakijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa. Sopiva opintotausta on yhteiskunta-, valtio-, oikeus- tai taloustieteet tai humanistinen ala.

Kielitaitovaatimuksena suomen ja venäjän (vähintään luetun ja kuullun ymmärtäminen) sekä englannin kielen taito.

Tehtävässä tarvitaan internet-, some- ja verkkosivuosaamista.

Hakijalta edellytetään yhteityökykyä ja kiinnostusta perehtyä tehtäväkohdassa mainittuihin kokonaisuuksiin.

Apuraha

840 €/kk

Hakemuksen liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi avustaa asunnon hankkimisessa.

Lisätietoja

-