Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Nikosia, Kypros

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Nikosia

Harjoitteluaika

6 kk, 15.8.2017 - 15.2.2018

Työtehtävät

  • avustaminen poliittisessa EU- ja kaupallis-taloudellisessa raportoinnissa
  • erilaisten selvitysten ja katsausten laatiminen Kyproksen tilanteeseen liittyen
  • avustaminen vierailujen järjestelyissä
  • osallistuminen erilaisiin brieffaus- ja tiedotustilaisuuksiin ja niistä raportoiminen
  • Kyproksen EU-profiilin ja maakatsauksen säännöllinen päivittäminen
  • avustaminen vierailujen sekä kulttuuri- ja muiden tapahtumien järjestämisessä, ml. Team Finland toiminta
  • some-sisältöjen päivittäminen, mediaseuranta ja raportointi sekä edustuston viestinnän sisällön tuottaminen
  • muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Valintakriteerit


Hakijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa tai vastavalmistunut yhteiskunta-, valtio-, oikeus-, kauppa- tai taloustieteiden alalta.

Hakijalta edellytetään äidinkielen tasoista suomen tai ruotsin taitoa. Tehtävässä on tarpeen sujuva suomen kielen taito, sujuva englannin kielen taito, hyvä ruotsin kielen taito on eduksi, muu kielitaito (kreikka, turkki, ranska) katsotaan eduksi. Myös hyvät IT- ja some-taidot ovat tarpeen.

Muita hakijalta toivottavia ominaisuuksia ovat hyvät yhteistyö- ja verkottumistaidot, kyky sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn pienessä työyhteisössä, organisointikyky ja hyvä stressinsieto sekä analyyttinen työskentelyote.

Apuraha

1010 €/kk

Hakemuksen liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englannniksi

Asunto

Edustusto voi avustaa asunnon hankkimisessa antamalla tietoja paikallisista asuntomarkkinoista. Yleensä asunto on järjestynyt ongelmitta.

Lisätietoja

-