Kansainvälisen harjoittelun paikat syksyn 2018 haussa

Suomen suurlähetystö, Peking, Kiina

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Peking, Kiina

Harjoitteluaika

6 kk, 1.2. – 31.7.2019

Työtehtävät

  • Avustaminen suurlähetystön poliittisen sektorin raportoinnissa, Kiinan poliittisten asioiden seuraamisessa sekä taustamateriaalin keräämisessä.
  • Osallistuminen suurlähetystön edustajana erilaisiin kokouksiin, seminaareihin ja tiedotus-tilaisuuksiin sekä niistä raportoiminen.
  • Tarvittaessa osallistuminen erilaisten vierailujen valmisteluun ja toteuttamiseen.
  • Kiina-aiheisen uutisoinnin seuraaminen ja tiedonhaku Kiinaan liittyvistä aiheista sekä vastaaminen erilaisiin Kiinaa koskeviin tiedusteluihin.
  • Osallistuminen edustuston viestintään, ml. verkkosivut.
  • Edustuston johdon tai lähimmän esimiehen muut erikseen määräämät tehtävät.

Valintakriteerit

Opinnot
Valtio- ja/tai yhteiskuntatieteiden, kansainvälisen politiikan tai oikeustieteiden opinnot. Itä-Aasian ja kiinan kielen opinnot katsotaan eduksi. Toivottu opintovaihe on kandiopintojen loppuvaihe tai maisteriopintojen suorittamisvaihe.

Kielitaito
Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, vahva englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, kiinan kielen opinnot katsotaan eduksi. Harjoittelun aikana on oivallinen tilaisuus opiskella kiinan kieltä edustuston tukemana.

Muut osaamisvaatimukset

  • Hyvälaatuisen asiatekstin tuottaminen sujuvasti ja nopeasti, hyvät suulliset esiintymistaidot suomeksi ja englanniksi ml. esitelmien pitäminen.
  • Hyvät IT-taidot.
  • Kiinan tuntemus ja kiinankielen taito ovat eduksi.

Apuraha

Opetushallituksen apuraha 1200 e/kk

Hakemus

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustustolta saa vinkkejä asunnon hakuun, mutta asunnon hankinta on harjoittelijan omalla vastuulla.