Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Suomen pääkonsulaatti, Pietari, Venäjä

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen pääkonsulaatti Pietari, Venäjä

Harjoitteluaika

6 kk, 1.8.2017-31.1.2018

Työtehtävät

  • Alueellisen ja taloudellisen yhteistyön tiimin avustaminen, erityisesti liittyen kaupallis-taloudellisiin sekä poliittisiin asioihin
  • Ym. tiimin tapahtumiin osallistuminen sekä näistä raportointi
  • Pääkonsulaatin tapahtumien järjestelyissä avustaminen
  • Luoteis-Venäjän uutiskirjeen kokoamisessa ja mediaseurannassa avustaminen
  • muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Paikka sopii eri alojen, esim. yhteiskuntatieteiden ja kaupallisten alojen opiskelijalle.

Kielitaitovaatimuksena on kotimaisten kielten taito sekä hyvä englannin ja tyydyttävä venäjän kielen taito.

Tehtävässä tarvitaan hyviä it-taitoja.

Hakijalta edellytetään hyvää sopeutumistaitoa monikulttuuriseen ympäristöön, hyviä organisointitaitoja, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Apuraha

840 €/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi,
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto


Edustusto voi antaa tietoja vapaina olevista asunnoista.

Lisätietoja

-