Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen pääkonsulaatti, Pietari, Venäjä

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen pääkonsulaatti Pietari, Venäjä

Harjoitteluaika

6 kk, 1.8.2018 - 31.1.2019

Työtehtävät

  • Alueellisen ja taloudellisen yhteistyön tiimin avustaminen, erityisesti ympäristöasiat
  • Ym. tiimin tapahtumiin osallistuminen sekä näistä raportointi
  • Pääkonsulaatin tapahtumien järjestelyissä avustaminen
  • Luoteis-Venäjän uutiskirjeen kokoamisessa ja mediaseurannassa avustaminen
  • muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Paikka sopii eri alojen opiskelijoille.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen kotimaisten kielten taito sekä hyvä englannin ja tyydyttävä venäjän kielen taito.

Tehtävässä tarvitaan hyviä it-taitoja.

Hakijalta edellytetään hyvää sopeutumistaitoa monikulttuuriseen ympäristöön, hyviä organisointitaitoja, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Apuraha

1000 e/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi,
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto


Edustusto voi tarvittaessa antaa tietoja vapaina olevista asunnoista.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö