Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2019

Suomen pääkonsulaatti, Pietari, Venäjä

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen pääkonsulaatti, Pietari, Venäjä

Harjoitteluaika

6 kk, 1.8.2019 - 31.1.2020

Työtehtävät

  • Alueellisen ja taloudellisen yhteistyön tiimin avustaminen, erityisesti talousyhteistyöhön (Team Finland –toimintaan), sekä ympäristöalan yhteistyöhön liittyvissä tehtävissä
  • Pääkonsulaatin ja erityisesti ym. tiimin tapahtumien ja matkojen järjestelyissä avustaminen
  • Avustaminen raporttien ja taustamuistioiden laatimisessa talous-, ympäristö- ja yhteiskunnallisista teemoista
  • Mediaseurannassa avustaminen
  • Puheenjohtajakauden tehtävissä avustaminen
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Valtiotieteet, kauppatieteet, humanistiset tieteet (esim. historia, maantiede, ympäristö).

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen kotimaisten kielten taito sekä hyvä englannin ja sujuva venäjän kielen taito.

Tehtävässä tarvitaan hyviä atk-taitoja.

Hakijalta edellytetään hyvää sopeutumistaitoa monikulttuuriseen ympäristöön, hyviä organisointitaitoja, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Apuraha

1 000 e/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi,
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto


Edustusto voi tarvittaessa antaa tietoja vapaina olevista asunnoista.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö