Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Pretoria, Etelä-Afrikka

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Pretoria, Etelä-Afrikka

Harjoitteluaika

6 kk, 1.2.2018 - 31.7.2018

Työtehtävät

  • Etelä-Afrikan ja suurlähetystön sivuakkreditointimaiden Botswanan, Lesothon ja Mauritiuksen politiikan ja talouden seuranta ja näistä raportointi
  • osallistuminen Etelä-Afrikan Team Finland –toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
  • avustaminen Pretorian suurlähetystön koordinoiman alueellisen kehitysyhteistyön seurannassa ja hallinnoinnissa
  • osallistuminen eri alojen seminaareihin, kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä näistä raportointi
  • avustaminen kulttuuriasioihin liittyvissä tehtävissä, mm. materiaalin tuottaminen edustuston kotisivuille ja Facebookiin
  • muut edustuston päällikön ja virkamiesten määräämät tehtävät

Valintakriteerit

Opinnot
Kv. politiikka, valtio-oppi, oikeustiede, taloustiede jne. Opinnot mielellään lopputyövaiheessa.

Kielitaito
Hyvä suomen ja englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Muut osaamisvaatimukset
Hyvät tietotekniset taidot (Microsoft Office) sekä tiedonhakutaidot.
Kiinnostus japerehtyneisyys eteläisen Afrikan yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä, kehitysyhteistyötä ja kansainvälistä politiikkaa kohtaan katsotaan eduksi.

Muut ominaisuudet
Oma-aloitteisuus, joustavuus ja organisointikyky.

Apuraha

OPH:n apuraha 850 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto


Edustusto voi tarvittaessa avustaa asunnon etsimisessä.