Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Pristina, Kosovo

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Pristina, Kosovo

Harjoitteluaika

6 kk, 15.1. tai 1.2.2018 alkaen

Työtehtävät

Harjoittelijan tehtävä keskittyy erityisesti poliittiseen raportointiin, tapahtumien ja vierailujen järjestämiseen sekä verkkotiedottamiseen, minkä lisäksi harjoittelija avustaa muussa suurlähetystön toiminnassa. Harjoittelija osallistuu myös kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja Kosovon viranomaisten järjestämiin tilaisuuksiin. Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluu myös edustuston päällikön muut määräämät tehtävät.

Harjoittelu Suomen suurlähetystössä Pristinassa antaa erinomaisen kuvan pienehkön suurlähetystön toiminnasta laajalla tehtäväkentällä sekä mahdollisuuden tutustua Kosovon ja laajemminkin Länsi-Balkanin yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Aikaisemmat harjoittelijamme ovat olleet tyytyväisiä erityisesti tehtävien monipuolisuuteen.

Valintakriteerit

Parhaimmat valmiudet harjoittelun menestyksekkääseen suorittamiseen antavat esimerkiksi valtio- ja yhteiskuntatieteelliset, oikeustieteelliset, taloustieteelliset tai kieli- ja kulttuuriopinnot. Kosovoon tai Länsi-Balkaniin liittyvät opinnot katsotaan eduksi. Hakija voi olla joko opintojen loppuvaiheessa tai hiljattain valmistunut.

Tehtävä edellyttää erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Albanian tai serbian taidot ovat eduksi. Tehtävä sisältää paljon kirjoittamista, joten sujuvista kirjallisista viestintävalmiuksista on hyötyä.

Perehtyneisyys Kosovon ja Länsi-Balkanin tilanteeseen ja kehityspoliittisiin kysymyksiin katsotaan eduksi.

Sopeutuminen suulähetystön monikulttuuriseen työympäristöön, hyvä organisointikyky, kyky työskennellä itsenäisesti, tiimityöskentelytaidot, oma-aloitteisuus ja valmius suorittaa monipuolisia työtehtäviä.

Apuraha

OPH:n apuraha 850 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Suurlähetystö avustaa tarvittaessa asunnon etsimisessä.

Lisätietoja

Suomella on käytössään Kosovossa miltei kaikki ulkopoliittisen toiminnan instrumentit: perinteinen diplomatia ja sen ohella sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta, sekä täysimääräiset kansalaispalvelut. Suurlähetystön tehtävinä on Suomen ja Kosovon kahdenvälisten suhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen, tiedottaminen Kosovon yhteiskunnallisesta tilanteesta ulkoasiainministeriölle ja muille suomalaisille viranomaisille, yhteydenpito suomalaisiin kriisinhallintatoimijoihin, sekä kansalaispalveluiden tarjoaminen.