Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Santiago de Chile, Chile

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Santiago de Chile, Chile

Harjoitteluaika

6 kk, touko-lokakuu 2018

Työtehtävät

Pienessä, mutta aktiivisessa edustustossa harjoittelija pääsee tekemään käytännössä kaikkea, mitä suurlähetystön laajaan toimenkuvaan kuuluu.

Keskeisimmät työtehtävät liittyvät Team Finland – työhön ja Chilen sisä- ja ulkopolitiikan seurantaan. Käytännössä työ koostuu seuraavista edustuston avustavista tehtävistä:

  • tiedonhaku,
  • raporttien laatiminen,
  • vierailujen ja tapahtumien järjestelyt,
  • osallistuminen erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin,
  • tiedusteluihin vastaaminen,
  • lehdistöseuranta ja mediakatsaukset,
  • verkkosivujen ja sosiaalisen median (Facebook, Twitter) päivitys sekä
  • muut päällikön erikseen määräämät tehtävät.

Hakijalla on mahdollisuus painottaa omia taitojaan ja kiinnostuksen kohteita (esim. ulkopolitiikka, kauppa, koulutus, kaivosala, ihmisoikeudet jne.).

Valintakriteerit

Opinnot
Yhteiskunta- ja valtiotieteet, kauppatiede, espanjan opiskelijat, oikeustiede jne.
Etusijalla loppuvaiheen opiskelijat tai vastavalmistuneet.

Kielitaito

Harjoittelun edellytyksenä on erinomainen espanjan ja suomen kielen taito.
Ruotsin taito on eduksi tiiviin pohjoismaisen yhteistyön johdosta.

Muut osaamisvaatimukset
Microsoft Officen hallinta (Outlook, Excel, Power Point jne.) sekä sosiaalisen median käytön hallinta.

Muut ominaisuudet
Aktiivisuus, sosiaalisuus, joustavuus ja positiivisuus ovat hyödyksi vaihtelevia tehtäviä hoidettaessa, samoin kuin stressinsietokyky ja kyky organisoida omaa työtä.
Hyvät ilmaisutaidot niin suullisesti kuin kirjallisesti ovat tärkeitä.

Apuraha

OPH:n apuraha 1000 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi ja espanjaksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi vähintäänkin vinkata hyviä nettisivuja ja kontakteja (esim. entisiä harjoittelijoita), joiden kautta etsiä asuntoa ja toki neuvoa esim. sopivien alueiden suhteen.

Lisätietoja

-