Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Suomen pääkonsulaatti, Shanghai, Kiina

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen pääkonsulaatti, Shanghai

Harjoitteluaika

6 kk, syyskausi 2017 tai elokuusta 2017 tammikuuhun 2018

Työtehtävät

Pääkonsulaatin virkamiesten avustaminen seuraavissa tehtävissä:

  • tiedotusvälineiden seuraaminen
  • Suomesta Itä-Kiinaan suuntautuvien vierailujen valmistelu ja toteutus
  • Itä-Kiinan talouskehityksen seuranta ja raportointi
  • suomalaisintressien edistäminen Itä-Kiinassa
  • avustaminen Suomi100 itsenäisyysvuoden tapahtumien ja muiden kulttuuritapahtumien järjestelyssä

Valintakriteerit

Soveltuva koulutustausta on esim. viestintää pääaineena opiskelevat, kauppatieteet tai kansantalous. Valtio- tai yhteiskuntatieteiden opinnot luetaan eduksi.
Kiinaan liittyvistä opinnoista ja kiinan kielen taidoista on hyötyä tehtävien hoitamisessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito sekä hyvä englannin kielen taito. Kiinan kielen taito on suureksi eduksi.

Tehtävässä on tarpeen hyvät perustaidot tietojenkäsittelyssä ja tiedonhaussa.

Harjoittelijalta toivottavat ominaisuudet ovat yhteistyöhalukkuus, tiimityöskentelytaidot, oma-aloitteisuus sekä kyky toimia monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Apuraha

1180 €/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi tarvittaessa avustaa yhteyden saamisessa vuokra-asuntojen välittäjiin.

Lisätietoja

-