Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen suurlähetystö, Soul, Etelä-Korea

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Soul

Harjoitteluaika

6 kk, 1.9.2018–28.2.2019

Työtehtävät

  • tukeminen Team Finland -tehtävissä, sis. avustaminen maakuvatehtävissä, ml. materiaalin tuottaminen edustuston kotisivuille
  • osallistuminen edustuston raportointiin mm. Etelä-Korean ulko- ja sisäpolitiikasta sekä talouspolitiikasta
  • osallistuminen vierailu- ja tapahtumajärjestelyihin (ml. korkean tason vierailut)
  • taustatietojen ja tiedon hankinta Etelä-Korean ja Korean niemimaan ajankohtaisista kysymyksistä
  • osallistuminen seminaareihin ja kokouksiin ja niistä raportoiminen
  • tukeminen Team Finland -tehtävissä, sis. avustaminen maakuvatehtävissä, ml. materiaalin tuottaminen edustuston kotisivuille
  • avustaminen maahantuloasioihin liittyvissä tehtävissä, esim. hakemusten vastaanottamisessa ja tiedusteluihin vastaamisessa
  • Suomea koskeviin tiedusteluihin vastaaminen
  • tarvittaessa tulkkina toimiminen suomalaisten ja korealaisten välillä (jos koreankielentaitoinen)
  • muut edustuston työhön kuuluvat tehtävät

Valintakriteerit

Opinnot
Esim. kv. politiikka, Itä-Aasian tutkimus tai politiikan tutkimus, taloustiede, innovaatio- ja teknologiapolitiikka. Opinnot mielellään lopputyövaiheessa.

Kielitaito
Hyvä suomen, englannin ja ruotsin kirjallinen ja suullinen taito. Muu kielitaito, erityisesti korean kielen taito, luetaan eduksi.

Muu osaaminen
Hyvät tietotekniset taidot (ml. Microsoft Office) sekä tiedonhakutaidot.

Muut ominaisuudet
Oma-aloitteisuus ja organisointikyky. Valmius työskennellä pienessä työyhteisössä ja sopeutua nopeasti erilaiseen kulttuuriympäristöön. Valmius joustaa työajoissa ja ottaa vastaan erilaisia työtehtäviä. Korealaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus on eduksi.

Apuraha

1200 e/kk

Hakemuksen liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto neuvoo tarvittaessa asunnon hankinnassa.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö