Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2018

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Neuvostossa, Strasbourg, Ranska

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen pysyvä edustusto Euroopan Neuvostossa, Strasbourg, Ranska

Harjoitteluaika

6 kk, 19.11.2018-18.5.2019

Työtehtävät

Euroopan neuvostossa on 47 jäsentä. Järjestöön kuuluvat kaikki Euroopan maat Valko-Venäjää ja Kosovoa lukuun ottamatta. Pysyvän edustuston tehtävänä on edistää Suomen hallituksen politiikkaa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen alalla. Edustuston toiminnassa painottuvat ihmisoikeusasiat.

Harjoittelijat osallistuvat viikoittaisiin ministerikomitean ja sen alaisten raportointiryhmien kokouksiin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanon valvontaa koskeviin kokouksiin sekä avustavat edustuston virkamiehiä kokousten valmistelussa ja raportoinnissa. Lisäksi harjoittelijat seuraavat mm. EN:n parlamentaarisen yleiskokouksen istuntoja (neljä kertaa vuodessa) ja raportoivat niistä. Harjoittelijat voivat osallistua myös viikoittaisiin EU-koordinaatiokokouksiin yhdessä edustuston virkamiesten kanssa. Lisäksi tehtävänä on edustuston verkkosivujen sekä sosiaalisen median sivujen päivittäminen. He voivat toimia tarvittaessa myös esim. vaalivirkailijoina. Suomen puheenjohtajakaudella Euroopan neuvostossa (marraskuusta 2018 toukokuuhun 2019) harjoittelijat osallistuvat myös erilaisten tilaisuuksien järjestelyihin yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Harjoittelu Suomen pysyvässä edustustossa antaa erinomaisen kokonaiskuvan Euroopan neuvoston toiminnasta yhteiskunnan eri aloilla sekä Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Strasbourg on kaunis ja kohtuuhintainen ranskalainen yliopistokaupunki, jossa voi myös luoda hyödyllisiä yhteistyöverkostoja muiden harjoittelijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

Valintakriteerit

Opinnot
Oikeustieteellinen, valtiotieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen. Hakijalla voi olla myös muiden alojen opintoja (journalistiikka, kulttuuri yms). Toivomuksena mielellään loppuvaiheen opiskelija, vähintään kahden vuoden opinnot.

Kielitaito
Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Auttavakin ranskan kielen taito on suotava, hyvä ruotsin taito eduksi.

Muu osaaminen
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös hyvää tiimityöskentelyä, olennaisen aineksen erottamista suullisesta ja kirjallisesta materiaalista sekä kykyä kirjoittaa selkeää suomenkielistä asiatekstiä.

Muut ominaisuudet
Hyvä organisointikyky, asioiden nopea omaksuminen, avoin kiinnostus uusiin asioihin ja yhteistyötaidot edesauttavat työtehtävien hoitamista ja sopeutumista työyhteisöön.

Apuraha

1100 e/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Harjoittelija etsii lähtökohtaisesti asunnon itse. Edustusto pystyy antamaan linkkejä ja ohjeita asunnon hakemiseen.

Lisätietoja

Ulkoministeriö ja ulkomaanedustustot verkossa
Ulkoministeriö