Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Tokio, Japani

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Tokio, Japani

Harjoitteluaika

6 kk, 1.9.2017 - 28.2.2018

Työtehtävät

  • Japanin taloudellista ja poliittista kehitystä käsittelevien selvitysten laadinta, ml. opintotaustasta riippuen itsenäinen seuranta- ja raportointivastuu jostakin kokonaisuudesta.
  • Osallistuminen erilaisiin edustuston ulkopuolisiin kokouksiin ja seminaareihin ja niistä raportointi.
  • Osallistuminen Team-Finland -yhteistyöhön ja edustuston yhteisen julkisuusdiplomatian toteutukseen sekä muihin edustuston tehtäviin.

Valintakriteerit

Toiveena on ensisijaisesti taloustieteitä tai valtio/yhteiskuntatieteitä sekä mielellään myös Aasia–opintoja suorittanut, maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva tai vastavalmistunut harjoittelija.

Vaatimuksena on hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Japanin kulttuurin ja japanin kielen tuntemus on eduksi.

Normaalit tietojenkäsittelytaidot vaaditaan. Sujuvasta kynästä ja sosiaalisen median tuntemuksesta on hyötyä.

Harjoittelijan tulee olla esiintymistaitoinen ja ulospäin suuntautunut.

Apuraha

1350 €/kk

Hakemuksen
liitteet

motivaatiokirje suomeksi
CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto voi välittää yhteystietoja asuntoihin, mutta varsinaisen asunnon hankkimisessa edustusto ei voi auttaa.

Lisätietoja -