Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Tunis, Tunisia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Tunis, Tunisia

Harjoitteluaika

6 kk, 1.3.-31.8.2018

Työtehtävät

Avustaminen Tunisian ja Libyan poliittisen ja kaupallis-taloudellisen tilanteen seurannassa ja raportoinnissa.

Suurlähetystön kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävien kahdenvälisten yhteistyöhankkeiden seuraaminen erityisesti hankkeiden hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä sekä osallistuminen kv. yhteisön tukikoordinaatioon Tunisissa.

Avustaminen suurlähetystön muussa raportoinnissa ja viestinnässä.

Avustaminen kulttuurisuhteiden kehittämisessä, mahdollisissa vierailujärjestelyissä sekä mahdolliset muut edustuston päällikön tai hänen sijaisensa erikseen määräämät tehtävät.

Valintakriteerit

Opinnot
Yhteiskunta- tai valtiotieteellinen, oikeustieteellinen tai kauppatieteellinen opintotausta ja jo loppuvaiheessa olevat opinnot toivottavia.
Painotus Pohjois-Afrikkaan, kauppapolitiikkaan tai kehitysyhteistyöhön eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Kielitaito
Erinomainen suomi, hyvä ranska ja englanti, lisäksi arabian taito eduksi mutta ei edellytys.

Muut osaamisvaatimukset
Kokemus kehitysyhteistyöhankkeista ja niiden hallinnoinnista, vienninedistämistyöstä, raportoinnista ja viestinnästä on eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Muut ominaisuudet
Kyky työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä sekä haasteellisissa olosuhteissa. Kyky sopeutua elämään ympäröivässä (arabi)kulttuurissa. Joustavuus, oma-aloitteisuus ja paineensietokyky ovat toivottavia ominaisuuksia.

Apuraha

OPH:n apuraha 850 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustusto ei hanki harjoittelijalle asuntoa, mutta voi tarvittaessa avustaa asunnon hankkimisessa mm. osoittamalla harjoittelijalle luotettaviksi havaittuja palveluja asunnon etsimiseksi.

Lisätietoja

-