Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Washington D.C., USA

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö Washington D.C., USA, taloudellisten ulkosuhteiden tiimi

Harjoitteluaika

6 kk, aloitus mieluiten maaliskuun alussa 2018

Työtehtävät


Suurlähetystön taloudellisista ulkosuhteista vastaavien virkamiesten avustaminen, raportointi, vierailuvalmisteluihin osallistuminen, taustaselvitysten ja raporttien laatiminen, sekä muut edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Valintakriteerit

Opinnot
Kauppa-, yhteiskunta- tai valtiotieteellinen, myös muiden koulutusalojen opiskelijat voivat tulla kyseeseen.

Kielitaito
Suomen ja ruotsin lisäksi tehtävä edellyttää erinomaista englannin kielen osaamista. Muu kielitaito on eduksi.

Muut osaamisvaatimukset

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää selkeää ja sujuvaa kirjallista ilmaisua, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä omaksua nopeasti laajoja asiakokonaisuuksia. Tehtävä vaatii kykyä sekä nopeatempoiseen että pitkäjänteiseen työskentelyyn ja valmiutta toimeksiantoihin, jotka vaihtelevat käytännöllisestä analyyttiseen. Kansainvälinen kokemus lasketaan eduksi.

Edellytetään Windows -käyttöjärjestelmän ja Microsoft Office -sovellusten hallintaa.

Muut ominaisuudet
Sopeutuminen ajoittain hyvinkin hektiseen ja vaihtelevaan työrytmiin, oma-aloitteisuus, joustavuus.

Apuraha

OPH:n apuraha 1 100 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

Edustuston harjoittelijoilta voi mahdollisesti periytyä asuntoja/saada yhteystietoja.

Lisätietoja