Kansainvälisen harjoittelun paikat syys-lokakuussa 2017

Suomen suurlähetystö, Windhoek, Namibia

Ohjelma

Suomen edustustot ulkomailla

Harjoittelupaikka

Suomen suurlähetystö, Windhoek, Namibia

Harjoitteluaika

6 kk, aloitus alkukeväällä 2018 (esim. 1.3. – 31.8.2018)

Työtehtävät

Harjoittelu vahvistaa valmiuksia työskennellä kansainvälisessä monikulttuurisessa ympäristössä. Pieni työyhteisö tarjoaa monipuoliset tehtävät ja tilaisuuden perehtyä ulkomaanedustuston toimintaan.

  • Suurlähetystön ulkoiseen ja sisäiseen viestintään liittyvät tehtävät
  • Team Finland –yhteistyöhön ja sen viestintään liittyvät tehtävät
  • Verkkosivujen ja sosiaalisen median ylläpito ja kehittäminen
  • Edustuston jakeleman ja julkaiseman aineiston hankinta ja toimittaminen
  • Avustaminen tapahtumien ja tilaisuuksiin järjestämisessä ja toteuttamisessa
  • Muut erikseen määrättävät tehtävät

Valintakriteerit

Opinnot

Tehtävän hoitoa varten riittävän pitkälle edistyneet viestinnän valmiuksia kehittäneet yhteiskuntatieteiden tai kaupallisten aineiden opinnot.
Kokemus julkishallinnon tiedotuksesta katsotaan eduksi.

Kielitaito

Kyky tuottaa selkeää asiatekstiä suomeksi ja englanniksi.

Muut osaamisvaatimukset

Valmiudet oppia verkkosivujen julkaisujärjestelmän sekä muiden tarvittavien ohjelmien käyttöä.
Alueen ja sen kulttuurin tunteminen sekä tiedotus- ja toimituskokemus katsotaan eduksi.

Muut ominaisuudet

Yhteistyöhalukkuus, tiimityöskentelytaidot, oma-aloitteisuus, kyky itsenäiseen työskentelyyn.

Apuraha

OPH:n apuraha 850 e/kk

Työskentelykieli

suomi

motivaatiokirje suomeksi

CV ja opintorekisteriote suomeksi tai englanniksi

Asunto

-

Lisätietoja

-