Muualla verkossa

Finlandia Village (Kanada)

Suomi-Koti Toronto (Kanada)

Inkerin Liitto
Taaitsan palvelutalo, Hatsina, Venäjä

Suomi-kodit

Suomi-kotien paikat tulevat hakuun loppuvuodesta 2017. Lisätietoja aikaisintaan 16.11.2017.


Sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat voivat hakea Opetushallituksen kautta harjoitteluun Suomi-koteihin Australiaan, Kanadaan ja Venäjälle.

Suomi-kodit tarjoavat senioriasuntoja, suomenkielisiä palveluja ja hoitopaikkoja vanheneville suomalaissiirtolaisille eri puolilla maailmaa.

Harjoittelu kestää pääsääntöisesti kolme kuukautta. Opetushallitus maksaa harjoitteluajalle apurahaa (max 3 kk), jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan. Opetushallitus ei maksa matkatukea.

Opetushallitus avustaa Kanadaan tarvittavien lupien hakemisessa. Pääsääntöisesti Suomi-koteihin lähtevät eivät tarvitse työlupaa, mutta lääkärintarkastus on pakollinen. Kanadan viranomaisten määräämän lääkärin lääkärikäyntikulut ovat yhteensä noin 380 - 400 €. Suomessa lääkäri sijaitsee Helsingissä.

Myös Australiaan hakevat saattavat joutua käymään lääkärintarkastuksessa.

Hakijalle

Hakuaika on vuosittain kahden viikon ajan keväällä ja syksyllä. Tarkista tarkat hakuajat Opetushallituksen verkkopalvelusta.

Hakijoilta edellytetään

  • 1,5–2 vuoden opintoja ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveydenhoidon alalla
  • jonkinlaista perehtyneisyyttä seniori- ja vanhustyöhön sekä
  • kokemusta vanhustyöstä.

Hakuprosessi:

  • hakijoiden esikarsinta tehdään Opetushallituksessa
  • esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään kuhunkin Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten
  • harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen.

Lisätietoja

Ulla Härmä
s-posti:etunimi.sukunimi(at)oph.fi
puh. +358 295 338 606

Lyhyesti Suomi-kodeista

Suomi-kodit on perustettu ulkosuomalaisten kansalaisjärjestöjen toimesta, joista monet ovat edelleen osavastuussa kotien ylläpidosta. Ne ovat voittoa tuottamattomia ja niiden tavoite on pitää asiakkaiden asumis- ja hoitokustannukset kohtuullisina.

Suomi-kotien taustalla olevat lepokoti- ja kannatusyhdistykset toimivat pitkälle paikallisten ulkosuomalaisten vapaaehtois- ja talkootyön voimin.

Suurin osa Suomi-kodeista rahoittaa toimintaansa julkisen rahoituksen ohella erilaisilla hyväntekeväisyyskeräyksillä, saaduilla lahjoituksilla ja testamenteilla sekä asuntojen vuokrien ja hoitopäivämaksujen omavastuuosuuksilla.