Muualla verkossa

Finlandia Village (Kanada)

Suomi-Koti Toronto (Kanada)Suomi-kodit

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat voivat hakea EDUFIn kautta harjoitteluun Suomi-koteihin Australiaan ja Kanadaan. Australiaan on yleensä vain kerran vuodessa hakuaika.

Suomi-kodit tarjoavat senioriasuntoja, suomenkielisiä palveluja ja hoitopaikkoja vanheneville suomalaissiirtolaisille eri puolilla maailmaa.

Harjoittelu kestää pääsääntöisesti kolme kuukautta. EDUFI maksaa harjoitteluajalle apurahaa (max 3 kk), jonka suuruus määräytyy kohdemaan mukaan. EDUFI ei maksa matkatukea.

Pääsääntöisesti Suomi-koteihin lähtevät eivät tarvitse työlupaa, mutta lääkärintarkastus on pakollinen. Kanadan viranomaisten määräämän lääkärin lääkärikäyntikulut ovat yhteensä noin 440 €. Suomessa lääkäri sijaitsee Helsingissä.

Myös Australiaan hakevat saattavat joutua käymään lääkärintarkastuksessa.

Huomio paikkatarjouksessa ilmoitettu opiskeluala!

Hakijalle

Hakuaika on vuosittain kahden viikon ajan keväällä ja syksyllä. Tarkista tarkat hakuajat EDUFIn verkkopalvelusta.

Hakijoilta edellytetään

  • 1,5–2 vuoden opintoja ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveydenhoidon alalla
  • jonkinlaista perehtyneisyyttä seniori- ja vanhustyöhön sekä
  • kokemusta vanhustyöstä.

Hakuprosessi:

  • hakijoiden esikarsinta tehdään EDUFIssä
  • esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään kuhunkin Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten
  • harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen.

Lisätietoja

Ulla Härmä
s-posti:etunimi.sukunimi(at)oph.fi

Lyhyesti Suomi-kodeista

Suomi-kodit on perustettu ulkosuomalaisten kansalaisjärjestöjen toimesta, joista monet ovat edelleen osavastuussa kotien ylläpidosta. Ne ovat voittoa tuottamattomia ja niiden tavoite on pitää asiakkaiden asumis- ja hoitokustannukset kohtuullisina.

Suomi-kotien taustalla olevat lepokoti- ja kannatusyhdistykset toimivat pitkälle paikallisten ulkosuomalaisten vapaaehtois- ja talkootyön voimin.

Suurin osa Suomi-kodeista rahoittaa toimintaansa julkisen rahoituksen ohella erilaisilla hyväntekeväisyyskeräyksillä, saaduilla lahjoituksilla ja testamenteilla sekä asuntojen vuokrien ja hoitopäivämaksujen omavastuuosuuksilla.