Kansainvälisen harjoittelun paikat keväällä 2019

Finlandia Village, Sudbury, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Finlandia Village, Sudbury, Ontario, Kanada
Harjoitteluaika 1.7. - 30.9.2019 (1 harjoittelija)
Työtehtävät Harjoittelijan tehtävänä on erilaisten aktiviteettien järjestäminen hoitokodin asukkaille ja erilaiset vanhustyöhön liittyvät tehtävät. Tavoitteena on myös suomalaiseen kulttuuriin ja historiaan liittyvän tiedon välittäminen asukkkaille.
Valintakriteerit

Erityisesti toivotaan musiikkiterapian opiskelijoita hakijoiksi. Sopiva opintotausta: sosiaali- ja terveydenhoitoalan opinnot, etenkin sosionomia, geronomia sekä toiminta-, musiikki- ja taideterapia. Huom! Ei fysioterapia eikä sairaanhoito.

Tehtävään valittavalta edellytetään 1 1/2 - 2 vuoden opintoja, ensiapukoulutusta sekä perehtyneisyyttä seniori- ja vanhustyöhön.

Palkka EDUFI apuraha 1100 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Suomikoti avustaa asunnon hankinnassa, harjoittelija vastaa kustannuksista
Lisätietoja Sudburyn Suomalaisen Lepokotiyhdistyksen ylläpitämä Finlandiakylä käsittää 90 senioriasuntoa, 46 palvelukotiasuntoa, 16 rivitaloa ja hoivakodin, jossa on 110 hoitopaikkaa. Hoivakodin asukkaista 16 on dementiapotilaita. Hoitohenkilökuntaan kuuluu mm. 26 hoitajaa.

Lisätietoja:www.findandiavillage.ca/

Hakijoiden esikarsinta tehdään EDUFIssa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten.

Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. EDUFI maksaa harjoittelijalle apurahan.

Terveydenhoitoalan opiskelijat eivät tarvitse työlupaa, mutta Kanadan viranomaiset vaativat harjoittelijoita käymään lääkärintarkastuksessa. Harjoittelija joutuu maksamaan itse lääkärintarkastuksen hinnan, noin 440 €. Lääkäri sijaitsee Helsingissä.