Kansainvälisen harjoittelun paikat keväällä 2018

Finlandia Village, Thornlands, Australia

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Finlandia Village, Thornlands, Australia
Harjoitteluaika 9.7. - 8.10.2018 (2 harjoittelijaa)
Työtehtävät Harjoittelija osallistuu hoitokodin asukkaiden käytännön hoitotoimenpiteisiin. Harjoittelijan aikaisempi kokemus ja opintotavoitteet vaikuttavat työtehtäviin. Ne määritellään yhdessä työnantajan kanssa ennen harjoittelujakson alkua. Tehtäviin kuuluu muun muassa auttaminen erilaisten aktiviteettien järjestämisessä, henkilökohtainen apu hoitokodin asukkaille, ohjelmien suunnittelu ja kehittäminen
Valintakriteerit Sosiaaliala

Paikkoja on tarjolla vain sosiaalialan opiskelijoille

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään kahden vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka EDUFI apuraha 1100 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Työnantaja järjestää asunnon, harjoittelija vastaa kustannuksista
Lisätietoja

Lepokodissa 56 paikkaa, joista 11 on dementiapotilaille. Hoitokodin asukkaista 73 % on suomalaisia. Henkilökuntaan kuuluu 37 henkilöä, jotka osaavat suomea. Lepokodissa järjestetään monenlaista harrastustoimintaa, johon asukkaat voivat osallistua. Lepokodin vieressä on senioreiden omakotialue ja Finlandia Village järjestää myös kotipalvelua kotonaan asuville suomalaislle.

Lisätietoja: http://finncare.org.au/

Hakijoiden esikarsinta tehdään EDUFIssa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten.

Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. EDUFI maksaa harjoittelijalle apurahan.

Harjoittelijat hakevat itse tarvittavat työluvat esim. Working Holiday-viisumiprosessin kautta. Harjoitteluun lähtevät joutuvat itse maksamaan viisumi- ja työlupamaksunsa. Australian viranomaiset voivat vaatia lääkärintarkastuksen, jonka kustannuksista harjoittelijaa vastaa itse. Yli 30-vuotiaiden Australiaan hakevien pitää varautua pitkään lupaprosessiin. EDUFI ei voi myöntää apurahaa harjoittelijalle, jolla ei ole työlupaa.