Kansainvälisen harjoittelun paikat keväällä 2017

Toronton Suomi-koti, Toronto, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Toronton Suomikoti, Toronto, Ontario, Kanada
Harjoitteluaika 1.9. - 30.11.2017 (kaksi harjoittelijaa)
Työtehtävät Harjoittelija työskentelee hoivakodissa ja osallistuu hoitotyöhön sekä järjestää aktiviteetteja asukkaille.
Työhön kuuluu myös erilaisten toimintaohjelmien suunnittelu sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Harjoittelija voi kykyjensä mukaan osallistua myös hoitotyön suunnitteluun.

Valintakriteerit Sosiaali- ja terveydenhoitoala;
Sairaanhoito- , sosionomia- , geronomi- tai fysio-, toiminta-, musiikki- ja taideterapiaopiskelijat(AMK)

Harjoittelijoilta edellytetään vähintään kahden vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka Opetushallituksen apuraha 1180 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Työnantaja hankkii tai auttaa asunnon hankkimisessa, harjoittelija vastaa kustannuksista.
Lisätietoja Toronton Suomikotiin kuuluu Senior Center, jossa on 88 senioriasuntoa ja Hoivakoti, jossa on 34 vuodepaikkaa. Hoitohenkilökuntaan kuuluu 8 hoitajaa, joista osa on suomalaisia tai osaa suomea.

Lisätietoja: www.suomikoti.ca

Hakijoiden esikarsinta tehdään Opetushallituksessa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään kuhunkin Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten. Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. Opetushallitus maksaa harjoittelijalle apurahan ja auttaa tarvittavien lupien hankkimisessa.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa oppilaitoksen lausunto harjoittelun hyväksymisestä osaksi opintoja.