Kansainvälisen harjoittelun paikat keväällä 2019

Toronton Suomikoti, Toronto, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Suomi-koti, Toronto, Ontario, Kanada
Harjoitteluaika 1.12.2019 - 28.2.2020 (2 paikkaa)
Työtehtävät Harjoittelija työskentelee hoivakodissa ja osallistuu hoitotyöhön sekä järjestää aktiviteetteja asukkaille.
Työhön kuuluu myös erilaisten toimintaohjelmien suunnittelu sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Harjoittelija voi kykyjensä mukaan osallistua myös hoitotyön suunnitteluun.

Valintakriteerit Sosiaali- ja terveydenhoitoala
Sairaanhoito- , sosionomia- , geronomi- tai fysio-, toiminta-, musiikki- ja taideterapiaopiskelijat(AMK)

Harjoittelijoilta edellytetään vähintään kahden vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka EDUFI apuraha 1100 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Työnantaja auttaa asunnon hankkimisessa, harjoittelija vastaa kustannuksista
Lisätietoja Toronton Suomikotiin kuuluu Senior Center, jossa on 88 senioriasuntoa ja hoivakoti, jossa on 34 vuodepaikkaa. Hoitohenkilökuntaan kuuluu 8 hoitajaa, joista noin puolet osaa suomea.

Lisätietoja: www.suomikoti.ca

Hakijoiden esikarsinta tehdään EDUFIssa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten.

Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. EDUFI maksaa harjoittelijalle apurahan.

Terveydenhoitoalan opiskelijat eivät tarvitse työlupaa, mutta Kanadan viranomaiset vaativat harjoittelijoita käymään lääkärintarkastuksessa. Harjoittelija joutuu maksamaan itse lääkärintarkastuksen, noin 440 €. Lääkäri sijaitsee Helsingissä.