Kansainvälisen harjoittelun paikat keväällä 2017

Finnish Home, Vancouver, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Finnish Home, Vancouver, British Columbia, Kanada
Harjoitteluaika 1.8. - 31.10.2017 (yksi harjoittelija) ja 15.10.2016 - 14.1.2018 (2 harjoittelijaa)
Työtehtävät Harjoittelijan tehtävänä on erilaisten aktiviteettien järjestäminen hoitokodin asukkaille. Tällaisia ovat mm. ohjelmalliset tilaisuudet ja askarteluhetket, tutustumiskäynnit ja yhteiset retket.
Valintakriteerit Sosiaali- ja terveydenhoitoala
sosionomi-, geronomi- sekä toiminta- ja fysioterapiaopiskelijat (AMK)

Tehtävään valittavalta edellytetään 1 1/2 - 2 vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka Opetushallituksen myöntämä apuraha, 1180 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Suomikoti järjestää asunnon, harjoittelija maksaa asumiskustannukset.
Lisätietoja

www.finncarebc.ca

Lue Vancouverissa syksyllä 2015 harjoitelleen Sinnan kokemuksista hänen blogissaan osoitteessa http://assareissaa.blogspot.fi/

Hakijoiden esikarsinta tehdään Opetushallituksessa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään kuhunkin Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten. Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. Opetushallitus maksaa harjoittelijalle apurahan ja auttaa tarvittavien lupien hankkimisessa.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa oppilaitoksen lausunto harjoittelun hyväksymisestä osaksi opintoja.