Kansainvälisen harjoittelun paikat keväällä 2019

Finnish Home, Vancouver, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Finnish Home, Vancouver, British Columbia, Kanada
Harjoitteluaika 1.10. - 31.12.2019 (2 harjoittelijaa)
Työtehtävät Harjoittelijan tehtävänä on erilaisten aktiviteettien järjestäminen hoitokodin asukkaille. Tällaisia ovat mm. ohjelmalliset tilaisuudet ja askarteluhetket, tutustumiskäynnit ja yhteiset retket.
Valintakriteerit

Sosiaali- ja terveydenhoitoala
Sosionomi-, geronomi- sekä toiminta- ja fysioterapiaopiskelijat (AMK), Vancouverin Suomi-koti EI voi vastaanottaa sairaanhoito-opiskelijoita

Tehtävään valittavalta edellytetään 1 1/2 - 2 vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka EDUFI apuraha 1100 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Suomi-koti järjestää asunnon, harjoittelija maksaa asumiskustannukset.
Lisätietoja

Hakijoiden esikarsinta tehdään EDUFIssa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten.

Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. EDUFI maksaa harjoittelijalle apurahan.

Terveydenhoitoalan opiskelijat eivät tarvitse työlupaa, mutta Kanadan viranomaiset vaativat harjoittelijoita käymään lääkärintarkastuksessa. Harjoittelija joutuu maksamaan itse lääkärintarkastuksen hinnan, noin 440 €. Lääkäri sijaitsee Helsingissä

Lisätietoja: http://finncare.ca/