Kansainvälisen harjoittelun paikat syksy 2017

Finlandia Village, Thornlands, Australia

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Finlandia Village, Thornlands, Australia
Harjoitteluaika 8.1.-31.3.2018 (2 paikkaa)
Työtehtävät Harjoittelija osallistuu hoitokodin asukkaiden käytännön hoitotoimenpiteisiin. Harjoittelijan aikaisempi kokemus ja opintotavoitteet vaikuttavat työtehtäviin. Ne määritellään yhdessä työnantajan kanssa ennen harjoittelujakson alkua. Tehtäviin kuuluu muun muassa auttaminen erilaisten aktiviteettien järjestämisessä, henkilökohtainen apu hoitokodin asukkaille, ohjelmien suunnittelu ja kehittäminen.
Valintakriteerit

Sosiaali- ja terveydenhoitoala
Sairaanhoitajaopiskelija

Tehtävään valittavalta edellytetään noin kahden vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka EDUFIn apuraha 1180 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Työnantaja järjestää asunnon, harjoittelija vastaa kustannuksista.
Lisätietoja

Lepokodissa 56 paikkaa, joista 11 on dementiapotilaille. Hoitokodin asukkaista
73 % on suomalaisia. Henkilökuntaan kuuluu 37 henkilöä, jotka osaavat suomea. Lepokodissa järjestetään monenlaista harrastustoimintaa, johon asukkaat voivat osallistua. Lepokodin vieressä on senioreiden omakotialue ja Finlandia Village järjestää myös kotipalvelua kotonaan asuville suomalaislle.

Lisätietoja: www.finlandiavillage.com/

Hakijoiden esikarsinta tehdään EDUFIssa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten. Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. EDUFI maksaa harjoittelijalle apurahan. Harjoitteluun lähtevät joutuvat itse maksamaan viisumi- ja työlupamaksunsa. Työluvan saamiseen voi liittyä lääkärintarkastus. Yli 30-vuotiaiden Australiaan hakevien pitää varautua pitkään lupaprosessiin. EDUFI ei voi myöntää apurahaa harjoittelijalle, jolla ei ole työlupaa.