Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Toronton Suomi-koti, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Toronton Suomikoti, Toronto, Ontario, Kanada
Harjoitteluaika 1.1. - 31.3.2017, 3 kk, ja 1.4.-30.6.2017, 3kk, (molemmille jaksoille valitaan kaksi harjoittelija)
Työtehtävät Sairaanhoitaja-opiskelijat: Harjoittelija työskentelee hoivakodissa ja osallistuu hoitotyöhön. Harjoittelija voi kykyjensä mukaan osallistua myös hoitotyön suunnitteluun.
Työhön kuuluu myös erilaisten toimintaohjelmien suunnittelu sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Sosionomi- tai toimintaterapeutti-opiskelijat: Harjoittelija työskentelee hoivakodissa ja osallistuu asukkaiden vapaa-ajan toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Harjoittelija osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös hoitotyöhön ja sen suunnitteluun. Työhön kuuluu erilaisten toimintaohjelmien suunnittelu sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Valintakriteerit Sosiaali- ja terveydenhoitoala (AMK)
Sairaanhoitajaopiskelija (AMK) tai Sosionomi- tai toimintaterapeuttiopiskelija (AMK)

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään kahden vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka CIMOn apuraha 1180 €/kk
Työskentelykieli englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Työnantaja hankkii asunnon, harjoittelija vastaa kustannuksista.
Lisätietoja Toronton Suomikotiin kuuluu Senior Center, jossa on 88 senioriasuntoa ja hoivakoti, jossa on 34 vuodepaikkaa. Hoitohenkilökuntaan kuuluu 8 hoitajaa, joista n. puolet osaa suomea.

Lisätietoja: www.suomikoti.ca

Hakijoiden esikarsinta tehdään CIMOssa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten. Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. CIMO maksaa harjoittelijalle apurahan. Terveydenhoitoalan opiskelijat eivät tarvitse työlupaa, mutta Kanadan viranomaiset vaativat harjoittelijoita käymään lääkärintarkastuksessa. Harjoittelija joutuu maksamaan lääkärintarkastuksen, noin 350 € itse.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa oppilaitoksen lausunto harjoittelun hyväksymisestä osaksi opintoja.