Kansainvälisen harjoittelun paikat syksy 2018

Toronton Suomi-koti, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Suomi-koti, Toronto, Ontario, Kanada
Harjoitteluaika 2.1. - 31.3.2019, 3 kk ( 2 paikkaa)
Työtehtävät Sairaanhoitaja-opiskelijat: harjoittelija työskentelee hoivakodissa ja osallistuu hoitotyöhön. Harjoittelija voi kykyjensä mukaan osallistua myös hoitotyön suunnitteluun.
Työhön kuuluu myös erilaisten toimintaohjelmien suunnittelu sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Sosionomi- tai toimintaterapeutti-opiskelijat: harjoittelija työskentelee hoivakodissa ja osallistuu asukkaiden vapaa-ajan toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Harjoittelija osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös hoitotyöhön ja sen suunnitteluun. Työhön kuuluu erilaisten toimintaohjelmien suunnittelu sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Valintakriteerit Sosiaali- ja terveydenhoitoala (AMK)
Sairaanhoitajaopiskelija (AMK) tai Sosionomi- tai toimintaterapeuttiopiskelija (AMK)

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään kahden vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka EDUFIn apuraha 1100 €/kk
Työskentelykieli Englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Työnantaja antaa yhteystietoja vuokra-asuntoihin, harjoittelija ottaa itse yhteyttä, vuokraa asunnon ja vastaa kustannuksista.
Lisätietoja Toronton Suomi-kotiin kuuluu Senior Center, jossa on 88 senioriasuntoa ja hoivakoti, jossa on 34 vuodepaikkaa. Hoitohenkilökuntaan kuuluu 8 hoitajaa, joista n. puolet osaa suomea.

Lisätietoja: www.suomikoti.ca

Hakijoiden esikarsinta tehdään EDUFI, lopullisen valinnan tekee työnantaja. EDUFI maksaa harjoittelijalle apurahan. Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen.

Terveydenhoitoalan opiskelijat eivät tarvitse työlupaa, mutta Kanadan viranomaiset vaativat harjoittelijoita käymään lääkärintarkastuksessa. Harjoittelija joutuu maksamaan itse lääkärintarkastuksen, noin 400 €.