Kansainvälisen harjoittelun paikat syyskuussa 2016

Finnish Home, Vancouver, Kanada

Ohjelma Suomi-kodit
Harjoittelupaikka Finnish Home, Vancouver, British Columbia, Kanada
Harjoitteluaika 1.2. - 30.4.2017, 3 kk, ja 3.5.-31.7.2017, 3kk (molemmille jaksoille valitaan kaksi harjoittelijaa)
Työtehtävät Harjoittelijan tehtävänä on erilaisten aktiviteettien järjestäminen hoitokodin asukkaille. Tällaisia ovat mm. ohjelmalliset tilaisuudet ja askarteluhetket, tutustumiskäynnit ja yhteiset retket.
Valintakriteerit Sosiaali- ja terveydenhoitoala
sosionomia-, toimintaterapia- tai fysioterapiaopiskelija (AMK)

Tehtävään valittavalta edellytetään 1,5 - 2 vuoden opintoja ja perehtyneisyyttä vanhustyöhön

Palkka CIMOn myöntämä apuraha, 1180 €/kk
Työskentelykieli englanti (hakemus täytetään englannin kielellä) ja suomi
Asunto Suomikoti järjestää asunnon, harjoittelija maksaa asumiskustannukset.
Lisätietoja

Hakijoiden esikarsinta tehdään CIMOssa. Esikarsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään Suomi-kotiin lopullista päätöstä varten. Harjoittelija ja harjoittelupaikan tarjoaja tekevät keskenään harjoittelusopimuksen. CIMO maksaa harjoittelijalle apurahan. Terveydenhoitoalan opiskelijat eivät tarvitse työlupaa, mutta Kanadan viranomaiset vaativat harjoittelijoita käymään lääkärintarkastuksessa. Harjoittelija joutuu maksamaan lääkärintarkastuksen, noin 350 € itse.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa oppilaitoksen lausunto harjoittelun hyväksymisestä osaksi opintoja.

www.finncare.ca