Kansainvälisen harjoittelun paikat helmikuussa 2017

Tekes, Hongkong, Kiina

Ohjelma Tekes
Harjoittelupaikka Tekes, Kiina, Hongkong
Harjoitteluaika 1.9.2017 - 28.2.2018
Työtehtävät

Tehtäväkenttäsi Hongkongissa keskittyy Team Finland Future Watch –ennakointiin Aasiassa (Kiina ja Kaakkois-Aasia) sekä Tekesin ohjelmatoiminnan tukemiseen mm. digitaalisuuteen (tekoäly, koneoppiminen) ja terveyssektoriin liittyen. Seuraamme uudenlaisia liiketoimintamalleja niiden asiakasarvoa.

Tehtävänäsi on osallistua myös Hongkongin ekosysteemin ja sen muutosten seurantaan ja olla mukana olemassa olevien verkostojen vahvistamisessa ja tukena. Kirjoitat analyysejä trendeistä, signaaleista ja paikallisista tapahtumista sekä avustat vierailuohjelmien ja työpajojen järjestämisessä, tausta-aineistojen keruussa. Lisäksi avustat Tekesin paikallisedustajaa erilaisissa päivittäisissä tehtävissä.

Lisätietoja: Team Finland Future Watch

Valintakriteerit

Odotamme:

 • tehtävään soveltuvia loppuvaiheen korkeakouluopintoja (ei valmistuneille)
 • kiinnostusta ennakointityöhön (Team finland Future Watch) ja siihen liittyvien toimintatapojen (esim. raportointi) kehittämiseen
 • ymmärrystä uusista liiketoiminta- ja organisaatiomalleista erityisesti digitaalisen murroksen näkökulmasta
 • kiiinnostusta perehtyä aasialaisiin ekosysteemeihin ja niiden muutoksiin
 • kiinnostusta uusiin liiketoimintamalleihin erityisesti digitaalisen murroksen näkökulmasta
 • hyvää kirjallista ilmaisua ja kokemusta esim. lyhyiden artikkeleiden ja blogitekstien kirjoittamisesta sekä sosiaalisen median hyödyntömisestä viestinnässä
 • jonkin verran tehtävään sopivaa työkokemusta
 • hyvää tietotekniikan, sosiaalisen median ja digitaalisten työkalujen käytännön osaamista
 • kykyä työskennellä itsenäisesti ja samanaikaisesti osana pääkonsulaatin henkilökuntaa ja Team Finlandia
 • erinomaista englannin kielen sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa
 • halua tarttua myös avustaviin tehtäviin

Aiempi opiskelu tai työskentely ulkomailla katsotaan eduksi.

Palkka Harjoittelijan palkka on 1020 e/kk sekä lisäksi harjoittelija saa Opetushallituksen apurahaa 1180 e/kk.
Työskentelykieli Englanti, Suomi (Hakemuksen motivaatiokirjeet molemmilla kielillä.)
Asunto

Hakija hankkii itse asunnon.

Lisätietoja

Tekes korvaa tarvittavan vakuutuksen kustannukset ulkomailla olon ajalta, matkakustannukset Hongkongiin ja takaisin sekä viisumin hankkimisesta syntyvät kulut.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Soile Ollila, Tekes (Helsinki), etunimi.sukunimi@tekes.fi, p.+358 50 5577 967

Sari Arho Havrén, Tekes (Hongkong), etunimi.sukunimi@tekes.fi