Yritykset ja paikalliset järjestöt

Yritykset ja paikalliset järjestöt tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille tai vastavalmistuneille. Hakiessa opintoja on oltava takana vähintään 1,5 vuotta (toisen vuoden opiskelija). Harjoittelupaikkoja löytyy niin yliopisto- kuin AMK-opiskelijoillekin. Vastavalmistuneiden tulee aloittaa harjoittelu viimeistään vuoden päästä valmistumisesta.

Hakija voi hakea korkeintaan 2 paikkaa. Hakemuksen harjoittelupaikka nro 1 katsotaan aina ensisijaiseksi paikaksi, josta hakija on kiinnostunut. Häntä voidaan ehdottaa jatkoon vain toisessa näistä paikoista.

Harjoittelu kestää yleensä vähintään 3 kk. Ehdoton minimi harjoitteluajalle on 2 kk.

Tuemme harjoittelua 3 kuukauden ajan apurahalla. Sen suuruus määräytyy kohdemaan mukaan. Emme maksa matkatukea. Apurahan suuruus kohteessasi kts. alla.

Harjoittelija voi niin halutessaan ja työnantajan kanssa asiasta sovittuaan jatkaa harjoittelua myös 3 kk jälkeen, esimerkiksi yhteensä 5 tai 6 kk ajan. Tämä on mahdollista lähes aina. Yli 3 kuukautta kestäviin harjoitteluihin on rahoitus harjoittelun loppuajaksi hankittava muualta.

Jos harjoitteluajankohtaa ei ole määritelty siitä voi sopia yhdessä työnantajan kanssa. Helmikuun haun harjoittelut tulee aloittaa viimeistään saman vuoden joulukuussa ja syyskuun haun harjoittelut viimeistään hakua seuraavan kevään huhti-toukokuussa.

Kielitaitovaatimukset

Tarkat kielitaitovaatimukset kts. paikkakuvaukset

 • Venäjä: järjestöpaikat riittävä venäjän kielen taito tais en mukaan mitä kielitaitoa paikkatarjouksessa toivotaan, yliopistopaikat venäjän ja/tai englannin kielen taito sen mukaan mitä paikkatarjouksessa toivotaan
 • Peru: vähintään keskitason espanjan kielen taito tai kuten paikkakuvauksessa toivotaan
 • Kiina: riittävä englannin kielen taito, joissakin paikoissa saattaa kiinan kielen taidosta olla hyötyä
 • Intia: riittävä englannin kielen taito
 • Chile: vähintään keskitason espanjan kielen taito tai kuten paikkakuvauksessa toivotaan
 • Argentiina: vähintään keskitason espanjan kielen taito tai kuten paikkakuvauksessa toivotaan
 • Brasilia: riittävä englannin tai vähintään keskitason portugalin kielen taito sen mukaan mitä paikkatarjouksessa toivotaan

Hakeminen

Hakulomake ja CV tehdään englanniksi, motivaatiokirje englanniksi ja työskentelykielellä

 • Venäjä: jos työskentelykieli on venäjä niin motivaatiokirje tehdään niin venäjäksi kuin englanniksi
 • Peru, Chile, Argentiina: motivaatiokirje tehdään espanjaksi ja englanniksi
 • Brasilia: motivaatiokirje tehdään englanniksi ja lisäksi portugaliksi jos paikkatarjouksessa toivotaan portugalin kielen taitoa
 • Kiina: jos työskentelykieli on kiina niin motivaatiokirje tehdään niin kiinaksi kuin englanniksi, muuten pelkästään englanniksi
 • Intia: motivaatiokirje tehdään englanniksi

Aloita hakemuksen täyttäminen ajoissa. Sähköinen hakulomake sulkeutuu hakuajan päättyessä.

Apuraha ja välitysmaksut

Maksamme työnantajan valitsemalle harjoittelijalle apurahan. Apurahan voi saada vain kerran. Apurahaamme ja omasta oppilaitoksesta haettavaa Erasmus-tukea ei voi saada samalle harjoittelujaksolle.

Emme peri välityspalkkiota. Kohdemaiden yksityiset yhteistyöorganisaatiot, jotka järjestävät harjoittelupaikkoja kussakin maassa, perivät välitysmaksun.

Apuraha EDUFI-harjoittelu (2018):

 • Venäjä 850 € / kk (Moskova ja Pietari 1 000 € / kk)
 • Peru 1 000 € / kk
 • Kiina 1 200 € / kk (Hong Kong 1 350 € / kk)
 • Intia 850 € / kk (New Delhi, Mumbai, Gurgaon 1 000 € / kk)
 • Chile 1 000 € / kk
 • Argentiina 1 100 € / kk
 • Brasilia 1 000 € / kk

Apurahamme ei kata kaikkia harjoittelun kustannuksia.

Paikallisten yhteistyöorganisaatioiden perimät välitysmaksut vuonna 2018:

 • Venäjä 150 € (3kk), 200 € (6kk), 240 € (12kk) (saksalais-venäläisen organisaation välittämät paikat) Korkeakoulupaikat ovat yleensä maksuttomia.
 • Peru 400 USD
 • Kiina 400 €
 • Intia 500 €, josta 100 € (kirjoittautumismaksu) maksetaan ulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä
 • Chile yhteensä 440 €: 100 € (kirjoittautumismaksu) maksetaan ulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä, 340 € maksetaan ensimmäisen Chilen viikon aikana
 • Argentiina 440 €
 • Brasilia: 590 USD + 40 USD Paypal fee, josta 110 USD (kirjoittautumismaksu) maksetaan ulkomaisen yhteistyöorganisaation ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä

Harjoittelupaikkaan valitut maksavat välitysmaksun tai loput siitä kohdemaahan, kun työnantaja tekee lopullisen päätöksen (tai sen mukaan mitä paikkatarjouksessa on kerrottu). Maksu maksetaan yleensä noin kuukautta ennen harjoittelun alkua tai viimeistään sitten kun työnantaja on tehnyt lopullisen päätöksen.

Lisätietoja

Jaana Mutanen

s-posti:etunimi.sukunimi(at)oph.fi
puh. +358 29 533 8569