Kuntien verkostot

Kunta, paikallis- tai alueviranomainen, paikallisviranomaisia edustava liitto tai yhdistys tai hankkeen teemasta erityisosaamista omaava organisaatio toimivat yhdessä jonkin teeman ympärille rakennetussa pitkäkestoisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kestävää yhteistyötä ja verkostoitumista hankkeeseen osallistuvien kumppanien välillä. Hankkeessa on oltava kumppanit vähintään neljästä ohjelmamaasta, joista ainakin yhden tulee olla EU-maa.

Hankkeessa on oltava mukana vähintään 30 prosenttia kutsuttuja osallistujia. Kutsutut osallistujat tarkoittavat tässä tukikelpois(t)en kumppani(e)n lähettämiä kansainvälisiä osallistujia.

Hakijoina ja yhteistyökumppaneina voivat toimia

  • Kaupungit/kunnat tai niiden ystävyyskuntakomiteat tai -verkostot
  • Muut paikallis- tai alueviranomaiset
  • Paikallisviranomaisten liitot tai yhdistykset
  • Paikallisviranomaisia edustavat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot.

Kumppanit

  • Voittoa tavoittelemattomat järjestöt kansalaisjärjestöt voivat olla hankkeissa kumppaneina.

Hankkeiden odotetaan käsittelevän Kansalaisten Eurooppa –ohjelman pysyviä ja vuosittain vaihtuvia tavoitteita, ja niillä tulee olla selkeästi määritellyt kohderyhmät, joille hankkeessa käsiteltävät teemat ovat erityisen merkittäviä. Kuntien verkostohanke edistää myös osallistuvien tahojen tulevaisuuden yhteistyötä.

Kuntaverkostoilta odotetaan erityisesti seuraavaa:

  • Niissä yhdistyvät monenlaiset laajasti kiinnostusta herättävään aiheeseen tai aiheisiin liittyvät toimet, joita käsitellään ohjelman tavoitteiden tai vuotuisten painopisteiden yhteydessä.
  • Niillä on tarkkaan määritelty kohderyhmä, jolle valittu aihe on erityisen merkittävä, ja niihin osallistuu aihealueella aktiivisesti toimivia yhteisön jäseniä (kuten asiantuntijoita, paikallisyhdistyksiä sekä kansalaisia ja kansalaisryhmiä, joihin aihe suoraan vaikuttaa).
  • Ne muodostavat perustan osallistuvien ystävyyskuntien myöhemmille aloitteille ja toimille, jotka liittyvät käsiteltäviin kysymyksiin tai muihin yhteisesti kiinnostaviin kysymyksiin.

Hankkeiden enimmäiskesto on kaksi vuotta ja maksimituki 150 000 euroa.

Hakuajat

Kuntien verkostohankkeiden seuraavat hakuajat päättyvät vuosittain 1.3. ja 1.9.