Onko teillä hankeidea?

Täyttäkää alla oleva lomake ja lähettäkää se Opetushallitukseen sähköpostiosoitteeseen kansalaisteneurooppa@oph.fi kommentoitavaksi!

Projekti-idealomake (docx, FI)

Etsittekö hankekumppania?

Täytä alla oleva kumppaninhakulomake englanniksi, lähettäkää se sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kansalaisteneurooppa@oph.fi niin me toimitamme haun edelleen Euroopan Kansalaisten Eurooppa -yhteyspisteille!

Hankekumppaninhakulomake (docx, EN)

Miten teen hyvän hankkeen?

Kokeneen hankearvioitsijan, Kristiina Kallaksen, vinkit projekteille. Jos suunnittelet hanketta, lue tämä esitys ensi ajatuksella läpi!

Katso myös

EU Citizenship Portal

Komission Kansalaisten Eurooppa -ohjelman työsuunnitelma 2018 (EN)

Vuoden 2018 päivitetty ohjelmaopas englanniksi (PDF, voimassa 1.1.2018 alkaen)

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaat eri kielillä (Klikkaa sivun vasen palstan linkkiä "Programme Guide")

Proposal Submission User Guide - How to create, complete and submit an Application eForm (EN, PDF, 2017)

Hankkeiden arviointikriteerit

Ohjelman tavoitteet ja prioriteetit 2017-2020

oekonomi560x262px.jpg

Kuva: Eivind Sætre/norden.org

Hakijalle

Hakuajat päättyvät vuosina 2019-2020 seuraavasti:

1.2.

  • Eurooppalainen muistiperintö
  • Town Twinning

1.3.

  • Kuntien verkostot

1.9.

  • Town Twinning
  • Kuntien verkostot
  • Kansalaishankkeet

Tuen hakeminen

Kansalaisten Eurooppa –ohjelman hakemukset käsitellään keskitetysti Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA:ssa Brysselissä. EACEA:n verkkosivuilta löydät voimassa olevan ohjelmaoppaan ja rekisteröitymis- ja hakulomakkeet.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa käytetään pelkästään sähköisiä hakulomakkeita.

Vain organisaatiot (oikeushenkilöt eli juridiset henkilöt) voivat olla hakijoita Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta .Yksittäiset henkilöt eivät voi hakea rahoitusta.

Toimeenpanovirasto EACEA

EACEA:n verkkosivut

Hakumenettely

Vaihe 1: organisaatioiden rekisteröinti

Jotta sähköinen hakemus voidaan toimittaa, hakulomakkeeseen on merkittävä hakijoiden ja kaikkien hakemuksessa mukana olevien organisaatioiden osallistujan tunnistuskoodi (PIC).

Mikäli organisaatio ei ole ennen reksteröitynyt, toisin sanoen sillä ei ole vielä PIC -koodia, pitää sen ensin kirjautua EU Login -palveluun. Rekisteröinnin jälkeen siinä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään tunnus. Aktivoituasi tunnuksen voit rekisteröityä keskitettyyn osallistujaportaaliin (Participant Portal, siitä käytetään usein myös lyhennettä URF).

Lisäksi hakijoiden (ja vain hakijoiden) on liitettävä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

Keskitetyssä rekisteröintipalvelussa hakijat voivat lisätä ja päivittää oikeudellista muotoaan koskevia tietoja.

Rekisteröitymisohjeet löytyvät täältä

Vaihe 2: sähköisen hakulomakkeen luominen ja täyttäminen

Siirry vaiheen 1 jälkeen EACEA:n sähköisen hakulomakkeen etusivulle ja luo oma hakulomake napsauttamalla uuden sähköisen hakemuksen luomispainiketta. Kaikki sähköisen hakulomakkeen kentät on täytettävä. Lisäksi hakijan on täytettävä ja liitettävä hakemukseen seuraava asiakirja, joka on olennainen osa hakemusta:

  • kaikki lohkot ja toimenpiteet: valaehtoinen vakuutus.

Onnistuneesti jätettyyn hakemukseen TÄYTYY sisältyä hakemusnumero, joka kirjataan automaattisesti hakemuksen tekemisen yhteydessä. Sähköisestä hakulomakkeesta (eForm) ja liiteasiakirjoista EI LÄHETETÄ JÄLJENNÖSTÄ postitse virastoon.

Hanketuki

Hankkeille myönnetään rahoitus yksikköhintojen eli niin sanottujen könttäsummien perusteella. Yksikköhinnat on mitoitettu niin, etteivät ne kata kaikkia kustannuksia. Hakijoiden on itse arvioitava tarvittava omarahoitusosuus. Sitä ei kysytä hakemuksessa eikä raportoitaessa.