Kansalaisten Eurooppa -hanketietokanta

Täältä löydät kaikki nykyisen ohjelmakauden tuetut hankkeet

Hanke-esimerkkejä Itämeren maista

Kokemuksia Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta

Suomalaisviranomaisten valmiudet kohdata maahanmuuttajia kaipasivat kuitenkin kohennusta ja näin syntyi 3i-hanke.

Lue kuinka 3i-hanke muistuttaa Euroopan unionin peruspilareista

Pari vuotta sitten Suomeen tuli ennätysmäärä maahanmuuttajia ja moni heistä nimenomaan Tornion kautta.

Lue kuinka Torniossa kahden maan raja on luonteva osa arkea

IPAHEW-verkoston toiminnan kantavana teemana on ikääntymiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden ja toimintamallien parantaminen.

Lue kuinka Kansalaisten Eurooppa -ohjelma mahdollisti pitkäjänteisen yhteistyön

Miten yläkouluikäiset nuoret oppisivat ymmärtämään paremmin toista maailmansotaa?

Lue kuinka Rautjärven kunta kehitti uusia menetelmiä historian opetukseen

Rural European Network -projektissa löydettiin vastauksia Euroopan maaseutualueiden haasteisiin

Lue koko juttu

BRICK -Building Our Community - hankkeen tavoitteena on saada sen osallistujat yhtäältä kiinnostumaan yhdyskuntasuunnittelusta ja toisaalta tietoisiksi niistä kanavista, joiden kautta siihen on mahdollista vaikuttaa.

Lue koko juttu

Jyväskylä on kaupunkivalaistuksen edelläkävijä Jyväskylästä vietiin kestävän kehityksen mukaista kaupunkivalaistusosaamista Eurooppaan

Lue koko juttu

Flow 4 U – hanke kehittää nuorten ja poliitikkojen välistä vuorovaikutusta

Lue koko juttu

Costa del Kuutsalo –leiri kokosi yhteen nuoria ympäri Eurooppaa.

Lue koko juttu

Energy and Sustainable Development from a Baltic Sea Perspective: Suomalaiskuntia mukana Euroopan komission palkitsemassa hankkeessa

Lue koko juttu

Hankekuulumisia Joensuusta: Kansainvälistä pienoismallia rakentamassa

Lue koko juttu