Suomalaiskuntia mukana Euroopan komission palkitsemassa hankkeessa

Euroopan komissio palkitsee vuosittain Kansalaisten Eurooppa –ohjelmasta rahoitettuja hankkeita Golden Star Award –palkinnolla. Viimeisimmällä palkintojenjakokierroksella vuonna 2010 tuon palkinnon sai yhteensä kahdeksan eri projektia.

Yksi niistä oli Ruotsin puheenjohtajuuskaudella 27.–29.8.2009 toteutettu ystäväkuntatapaaminen, jonka otsikkona oli ´Energy and Sustainable Development from a Baltic Sea Perspective’. Se järjestettiin Ruotsin Östhammarissa, 120 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Tapaamisen 120 osallistujaa edustivat kahdeksaa eri EU-maata; Suomesta mukana olivat Uudenkaupungin ja Orimattilan kaupungit.

Tapaamisen kolme kärkiteemaa olivat energia, ympäristö sekä Itämeren tulevaisuus. Tapaamisen aikana kunnat vaihtoivat keskenään tietoa ja kokemuksia siitä, miten ne ovat omilla energia- ja ympäristöratkaisuillaan onnistuneet paikallisesti edistämään kestävää kehitystä esimerkiksi liikenteen tai jätteenkäsittelyn alueilla ja toisaalta, millaisia esteitä niillä on vielä raivattavanaan tiellä kohden entistä kokonaisvaltaisempaa ympäristöasioiden hoitoa.

Tapaamisen päätteeksi allekirjoitettiin YK:n Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 pidetyn ilmastokokouksen delegaateille suunnattu yhteinen julistus.

Kurssi kohti kestävää kehitystä!

Nuoret suuressa roolissa

Tapaamisen 120 osallistujasta puolet oli nuoria; yksi heistä oli Uudenkaupungin nuorisovaltuuston 17-vuotias jäsen Kasper Räsänen. Kasper kertoo, että uusikaupunkilaiset nuorisoedustajat esittelivät Östhammarin tapaamisessa Suomen ympäristökeskuksen HINKU-hanketta, jossa muun muassa heidän kotikaupunkinsa on mukana.

Hankkeessa on kyse siitä, että vuonna 2008 viisi suomalaista kuntaa ryhtyi pioneereiksi siinä mielessä, että niiden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjään EU:n asettamia tavoitteita enemmän ja sovittua aikataulua nopeammin.
Kasperin mielestä oli mukavaa, että tapaamiseen osallistui niin paljon eri maista tulleita nuoria, joihin oli mahdollisuus viikonlopun aikana tutustua.

Yksi Kansalaisten Eurooppa –ohjelman pääperiaatteista on nimenomaan nuorten osallistumisen tukeminen, joten myös siltä osin hankkeen voidaan sanoa onnistuneen hyvin.

Yksi kehitysehdotus Kasperilla kuitenkin on: ”Luentoja olisi voinut olla vähän vähemmän; monen luennoitsijan esitelmät peräjälkeen kuunnelleena kiinnostuksen taso alkoi väkisinkin laskea, vaikka asia oli tärkeä”, hän sanoo.

Teksti: Marko Jääskeläinen Kuva: Sofia Unge