Kestävän kehityksen mukaista kaupunkivalaistusosaamista Eurooppaan

Energiatehokkuus on yksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelman vuoden 2012 tärkeimmistä tavoitteista. Light in the City LCP –hankkeessa halutaan rohkaista kaupunkeja rakentamaan laadukasta kaupunkiympäristöä, jossa pimeän ajan valaistus on paitsi energiatehokasta, myös miellyttävää ja turvallisuuden tunnetta edistävää. Hankkeen koordinaattorina toimii Jyväskylän kaupunki, ja sen partnerikaupunkeja ovat Hasselt Belgiasta, Eskilstuna Ruotsista ja Tartto Virosta.

Jyväskylä kaupunkivalaistuksen edelläkävijä

Tärkeässä roolissa on myös maailmanlaajuinen valaistusjärjestö LUCI, jonka tehtävänä on toimia aktiivisena viestintä- ja tiedotuskumppanina koko kaksivuotisen hankkeen ajan. LUCIn jäsenet ovat kaupunkivalaistukseen panostavia kaupunkeja. Tällä hetkellä järjestöllä on 63 jäsentä ympäri maailmaa.
Jyväskylän kaupunki oli ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka liittyi LUCI:n jäseneksi, ja olemme muutenkin energiatehokkaan valaistuksen edelläkävijä Suomessa, kertoo LCP-hankkeen koordinaattori Elli Räsänen.
- Kaupunkivalaistus on ollut Jyväskylässä agendalla jo vuodesta 1996, ja vuosittaisia Valon kaupunki –festivaaleja on järjestetty jo seitsemän kertaa. Hankkeen lähtökohtana on kertoa partnerikaupungeille niitä mahdollisuuksia, joita kaupunkivalaistukseen panostaminen tuo mukanaan, Räsänen sanoo.

Jyväskylä on kaupunkivalaistuksen edelläkävijä

Työkaluja ja tietoa

Kaupunkien johtohenkilöt ovat hankkeen yksi keskeinen kohderyhmä, sillä heillä on tärkeä rooli kaupunkivalaistusajattelun toteuttamisessa omalla alueellaan ja heidän tukensa uudenlaisen valaistusajattelun eteenpäin viemiseksi on siksi tärkeää.
- Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, ja siksi tarjoamme partnerikaupunkien valaistusalan asiantuntijoille konkreettisia ideoita, metodeja, työkaluja ja verkostoja kaupunkivalaistuksen käytännön tason kehitystyöhön valaistusajattelun edistämiseksi, Räsänen taustoittaa ja jatkaa: haluamme saada myös kaupunkilaiset tämän asian taakse eli meidän pitää pystyä viestimään, miksi kaupunkivalaistuksen kehittäminen on tärkeä asia. Näin kansalaisten tietoisuus lisääntyy ja syntyy keskustelua.

Tapahtumia partnerikaupungeissa

Hankkeen aikana jokaisessa partnerikaupungissa järjestetään valaistusalan konferenssit kuntapäättäjille, valaistuksen asiantuntijoille, kiinteistönomistajille ja valaistusalan yrityksille. Seminaareista ja työpajoista koostuvien konferenssien sisällöt yksilöidäänkaupunkien tarpeita vastaaviksi. Konferenssien yhteydessä järjestetään Guerrilla Lighting –valotempaukset, jotka haastavat kuntalaisia mukaan kehittämään kaupunkivalaistusta. Seuraava tapahtuma on Hasseltissa syksyllä 2013.
- Olemme onnistuneet hankkeessa silloin, jos tämän kahden vuoden jälkeen partnerikaupungeissa nähdään entistä paremmin kaupunkivalaistuksen suomat mahdollisuudet kaupungin viihtyvyydelle ja energian säästämiselle, toteaa Räsänen.

Teksti: Marko Jääskeläinen Kuva: Antti Aarnio