Ohjelman rakenne

Ohjelma jakautuu kahteen osaan (lohkoon):

1.Eurooppalainen muistiperintö;

2. Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen.

Näitä kahta lohkoa täydentävät horisontaaliset toimet (”Hyödyntämistoimet”), joissa levitetään ja hyödynnetään hankkeiden tuloksia. Hyödyntämistoimista ei myönnetä tukia.

Ohjelmasta myönnetään hanketukia (Project Grant) ja 1-4 -vuotisia toimintatukia (Operating Grant)