Korkeakoulujen kansainväliset yhteistyöohjelmat lyhyesti

Korkeakoulujen kansainvälisen verkostoyhteistyön ohjelmat myöntävät tukea eri maiden korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön. Näissä ohjelmissa korkeakoulut muodostavat verkostoja eli yhteenliittymiä, jotka voivat hakea tukea erityyppisiin hankkeisiin.

Allaolevassa taulukossa on esitelty lyhyesti korkeakoulujen kansainvälisen verkostoyhteistyön ohjelmat:

Mikä ohjelma?
Mitä tuetaan?
Aasia-toiminnot
Suomalaisten ja eräiden Aasian maiden korkeakoulujen välisiä koulutusyhteistyöhankkeita.
Erasmus+ korkeakoululutukselle
Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille.
Eritrea-ohjelma Suomalaisten ja Eritrean korkeakoulujen välisiä yhteistyö- ja kehittämishankkeita.
FIRST | FIRST+
Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä intensiivikurssien järjestämistä.
Generation Study Abroad Opiskelija- ja harjoittelijavaihtoja Yhdysvalloista Suomeen.
HEI ICI
Suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyö- ja kehittämishankkeita.
Nordic Master Korkeakoulujen yhteisiä, pohjoismaisia maisteriohjelmia.
Nordplus Horisontal Hanke- ja verkostoyhteistyötä eri koulutustasojen ja sektoreiden välillä Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Nordplus Korkeakoulutus
Pohjoismaiden ja Baltian maiden korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden välistä yhteistyötä.
north2northOpiskelijavaihtoa Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa.
Pohjoismaiden ja Venäjän välinen
korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyöohjelma
Pohjoismaiden ja Venäjän välistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä.
Scholar Rescue Fund Apurahoja syyrialaisille ja irakilaisille tutkijoille opetus- tai tutkimusjaksoihin suomalaiskorkeakouluissa.
Science without Borders Opiskelijavaihtoa Brasiliasta Suomeen.
Venäjä-pilottiohjelma Opiskelijavaihtoa Suomen ja Venäjän välillä.