Tutustu hankkeeseen!

haastattelut vuodelta 2013

haastattelut vuodelta 2012

haastattelut vuodelta 2011

haastattelut vuodelta 2010

haastattelut vuodelta 2009

haastattelut vuodelta 2008

Ladattavia hankejulkaisuja

CIMOn Kulttuurin yhteyspiste on tuottanut 2 suomalaisten hankekokemuksia käsittelevää julkaisua. Saat ne täältä:

Lataa CIMOn hankejulkaisut

EU:n Kulttuuri

Vuonna 2009 julkaistut Tutustu hankkeeseen! -haastattelut

CIMOn Kulttuurin yhteyspisteen Tutustu hankkeeseen! -sarjassa tavataan suomalaisia hankekoordinaattoreita ja keskustellaan EU-hankkeista.

"Joka tapauksessa kaikkien näiden kuuden EU-hankkeen myötä syntynyt verkosto jatkaa varmasti elämäänsä vahvana ja se onkin ollut hankkeiden suurin anti."
Petter Martiskainen, Valamon konservointilaitos

Lue koko haastattelu: Icon Network (3/2009)

"Valmisteluvaiheeseen pitää varata aikaa: pitää oppia tuntemaan partnerit ja luoda yhteinen tahtotila ja hankkeen
tavoitteet."
Pirjetta Mulari, Tanssin Tiedotuskeskus

Lue koko haastattelu: Keðja - Dance Encounters(5/2009)

"Koko pohjatyö, kuten muiden rahoituskanavien varmistelu ja yhteinen suunnittelutyö, oli valtavan opettavaista enkä koe, että työ olisi mennyt hukkaan, vaikka EU:n rahoituspäätös olisi ollut kielteinen."
Johanna Tuukkanen, ANTI-festivaali

Lue koko haastattelu: A Space for Live Art (6/2009)

"Fotorallissa kyseessä ei ole korkeakulttuuri, joka tuodaan ylhäältä alaspäin, vaan aidosti ruohonjuuritason toiminta."
Raisa Niemi, Lasipalatsin Mediakeskus

Lue koko haastattelu: Fotorally Euro Slam (9/2009)

"Nykymusiikki on leimallisesti uudistavaa ja radikaaliakin. Tärkeää on vuorovaikutus, eli ettei kukaan käperry siihen omaan perinteeseensä ja elä omassa kuplassaan. Muuten ideat eivät pääse uudistumaan."
Sanna Valkiala, Kamariyhtye Uusinta

Lue koko haastattelu: RE:New Music (10/2009)

"Hankkeeseen osallistuminen tukee kansainvälistä verkostoitumista sekä alueellista yhteistyötä. Tutkimus- ja opetushenkilökunnalle hanke on näköalapaikka Barentsin
alueen taidemaailmaan."
Maria Huhmarniemi, Lapin yliopisto

Lue koko haastattelu: Pan-Barentz (11/2009)

"Yhteinen hanke koostuu aina kaikkien osuuksista ja tämä palapeli pitää saada pysymään kasassa."
Bo Karsten, Taidekoulu Maa

Lue koko haastattelu: X-OP (12/2009)